Náš tým

Vedení školy

Mgr. Martina Riedlová - třídní učitelka I. tř.
Mgr. Kateřina Mellová - třídní učitelka II. A
Mgr. Marcela Kratochvílová - třídní učitelka II. B
Mgr. Kateřina Sadílková - třídní učitelka III. tř.
Bc. Petra Mrnuštíková - třídní učitelka IV. tř.
Mgr. Ivana Bernatíková - třídní učitelka V. tř.
Mgr. Irena Liptáková - třídní učitelka VI. tř.
Mgr. Jitka Hajdušková - třídní učitelka VII. A
Mgr. Lenka Parmová - třídní učitelka VII. B
Mgr. Dana Dalihodová - třídní učitelka VIII. A
Mgr. Pavlína Kožušníková - třídní učitelka VIII B
Mgr. Jana Kotásková - třídní učitelka IX. A
Mgr. Jan Šebesta - třídní učitel IX. B
Mgr. Alice Čavojská - VL, PŘ, VV, HV
Mgr. Miriam Kludková - Z, D, M
Mgr. Radek Huška - JČ
Mgr. Agáta Bezděková - náboženství
Mgr. Miroslav Kaňok, DiS. - INF, PČ
Mgr. Bohumila Čápová - asistentka pedagoga
Oldřiška Kubačková - asistentka pedagoga
Mgr. Květuše Závadová - asistentka pedagoga
Mgr. Barbora Lukasová - speciální pedagog
Miroslava Snopková - vedoucí vychovatelka ŠD
Daniela Vilková - vychovatelka ŠD

Správní zaměstnanci

Bc. Taťána Nevedelová - sekretariát, personalistka
Ing. Veronika Košč - účetní, ekonom
Bc. Kateřina Sláčiková
Martina Kubičková
Renata Šulcová
Helena Fedorová