Náš tým

Vedení školy

Mgr. Kateřina Mellová - třídní učitelka I. A
Mgr. Marcela Kratochvílová - třídní učitelka I. B
Mgr. Kateřina Sadílková - třídní učitelka II. tř.
Mgr. Martina Riedlová - třídní učitelka III. tř.
Mgr. Ivana Bernatíková - třídní učitelka IV. tř.
Mgr. Alice Čavojská - třídní učitelka V. tř.
Mgr. Jitka Hajdušková - třídní učitelka VI. A
Mgr. Lenka Parmová - třídní učitelka VI. B
Mgr. Dana Dalihodová - třídní učitelka VII. A
Mgr. Pavlína Kožušníková - třídní učitelka VII. B
Mgr. Jana Kotásková - třídní učitelka VIII. A
Mgr. Jan Šebesta - třídní učitel VIII. B
Mgr. Irena Liptáková - třídní učitelka IX. A
Bc. Petra Mrnuštíková - třídní učitelka IX. B
Mgr. Miriam Kludková - Z, D, M
Mgr. Radek Huška - JČ
Mgr. Petr Mokroš - M
Mgr. Matylda Richterová - JČ, VV, HV, PČ
Mgr. Agáta Bezděková - náboženství
Bc. Miroslav Kaňok, DiS. - INF, asistent pedagoga
Mgr. Bohumila Čápová - asistentka pedagoga
Oldřiška Kubačková - asistentka pedagoga
Miroslava Snopková - vedoucí vychovatelka ŠD
Daniela Vilková - vychovatelka ŠD

Správní zaměstnanci

Šárka Veselá - hospodářka školy, sekretariát
Bc. Kateřina Sláčiková
Martina Kubičková
Renata Šulcová
Helena Fedorová