GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Směrnice – shromažďování a předávání osobních údajů dětí, žáků a studentů v rámci testování
Směrnice – shromažďování a předávání osobních údajů zaměstnanců v rámci testování
Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců v rámci povinného testování