Category "Aktuality"

2Dub2024

Dne 21. března 2024 se na naší škole konal slavnostní Den otevřených dveří. Proč slavnostní? Odpověď je prostá – naše škola slavila 115 let od svého založení. A to už je opravdu pádný důvod k oslavě.

Naší snahou bylo v tento den nejen připravit zajímavé aktivity pro rodiče a děti, ale také seznámit všechny návštěvníky s historií školy a prezentovat tak dlouhou cestu, kterou škola prošla od svého otevření 19. září 1909 až do dnešní doby. O tom, že tato cesta byla zajímavá a plná změn, se všichni mohli přesvědčit v jedné ze tříd, kde byla připravena výstava o historii školy. Byly zde vystaveny dobové fotografie, které byly zapůjčeny z Ostravského muzea, Beskydského muzea ve Frýdku – Místku, Kulturního střediska Vratimov, ale také fotografie pamětníků, jejichž rodiče chodili do školy nebo v ní byli zaměstnáni. Vystaveny byly kroniky, které dokumentovaly různá období chodu školy – ať už se jednalo o kroniky z let 1896 až 1926, školní kroniku měšťanské školy z let 1918 až 1953, kroniky z let v období 2. světové války až po kroniky od roku 1953 do současnosti. A věřte mi, že bylo na co se dívat.

Pro rodiče a děti byla v tento den připravena „Cesta za poznáním“, která byla plná aktivit a měla celkem 12 stanovišť. O jaké aktivity se jednalo? Pro všechny byl například připraven výtvarný ateliér, hudební nebo literární hádanky, v tělocvičně bylo možno vyzkoušet svou tělesnou zdatnost pomocí zdolávání překážkové dráhy. A nejen to. Návštěvníci mohli pracovat s roboty, ověřit si znalosti angličtiny v jazykové učebně, v učebně zeměpisu si zase zkusit, jaké je to cestovat s buzolou a s mapou, a v učebně chemie a fyziky propadnou kouzlu „ohně na dlani“ nebo „ducha v baňce“.  Děti, které úspěšně splnily všechny úkoly, čekala na závěr odměna v podobě záložky do knihy, zvířátka vytvořeného z balónku a malé sladkosti. Pro všechny byl samozřejmě připraven památeční list.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne. Jedná se o vedoucí Kulturního střediska Bc. Táňu Slavíkovou, která škole poskytla nejen dobové fotografie, ale také knihu o Vratimově, která mi pomohla orientovat se v historii naší školy. Poděkování rovněž patří ředitelce Městské knihovny Vratimov Mgr. Lence Šimurdové, která škole zapůjčila tolik potřebné stojany pro vystavení fotografií a kronik. A v neposlední řadě patří velký dík všem učitelům školy, kteří se na přípravě Dne otevřených dveří podíleli a připravili pro všechny příjemné a zajímavé odpoledne.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

18Bře2024

1. Elektronický zápis proběhne od 25. 3. 2024 do 4. 4. 2024. Elektronická registrace je podmínkou k další části zápisu. 

2. Zápis s osobní účastí proběhne v pátek 5. 4. 2024 od 14:00 – 17:00h. Konkrétní časy si zvolíte sami při elektronické registraci.

Veškeré informace k zápisu získáte kliknutím na následující odkaz:

Den otevřených dveří nejen pro budoucí prvňáčky proběhne ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 15:30 do 18:00h.

8Bře2024

Florbalový turnaj pro žáky 1. stupně v regionu Slezská Brána v Paskově 29. 2. 2024

Dne 29. února 2024 se ve sportovní hale Základní školy Paskov konal tradiční florbalový turnaj pro žáky 1. stupně v Regionu Slezská brána. Šlo již o jeho 8. ročník. Turnaje se zúčastnilo celkem šest škol z blízkého okolí, konkrétně místní ZŠ Paskov, dále ZŠ Sedliště, ZŠ Raškovice, obě Vratimovské základní školy a ZŠ Václavovice s týmy složenými z žáků, chlapců a dívek, od třetího do pátého ročníku.

Cílem bylo vytvořit podmínky pro akci, při které by si děti mohly nejen zahrát ale také si toto sportovní dopoledne užít naplno. Proto byl systém turnaje nastaven tak, aby všechny školy změřily své síly navzájem. Vlastní průběh pak potvrdil, že turnaj tento cíl naplnil a přinesl řadu zajímavých a napínavých zápasů.

Po odehrání všech zápasů a sečtení bodů proběhlo vyhlášení výsledků. Vítězem se stala ZŠ Václavovice, žáci naší školy se umístili na nádherném druhém místě. Odměnou jim byl nejen krásný pohár a medaile, ale především pocit radosti z úspěchu celého týmu. Dík za to patří především panu učiteli Šebestovi, který vede v naší škole florbalový kroužek a který vede žáky k lásce k tak krásné hře, kterou florbal bezesporu je.

Na to, že se jednalo o žáky prvního stupně základní škol, byla úroveň velmi vysoká a pro všechny to byla určitě cenná zkušenost.

Odkaz na fotodokumentaci: 29_2_2024_Paskov_Turnaj ve florbalu (idnes.cz)

Odkaz na videoreportáž: Paskov: Turnaj ve florbale škol Regionu Slezská brána (slezskabrana.tv)

5Bře2024

Hravé odpoledne s deskovými hrami

Dne 27. 2. jsme se sešli v klidné atmosféře v prostorách naší otevřené školy, abychom si zpříjemnili odpoledne hraním deskových her nejrozličnějšího charakteru. O jaké hry se vlastně jednalo? Výběr byl bohatý – přes logopedické hry podporující práci s dechem, jako je Turbino nebo foukací fotbálek vlastní výroby, přes hry strategické, např. Carcassonne – Děti, po produkty, jež, nejen u dětí, mohou rozvíjet postřeh, tj. Kočka Karla nebo Hamburger. Zajímavou novinkou v oblasti deskových her je inspirace japonským šachem – Mindok – Chyť lva. Někteří si dokonce přišli zahrát i hru vlastní. Děti se samy snažily vysvětlit pravidla, čímž si měly možnost vyzkoušet své komunikační schopnosti.

Z našich her měla největší úspěch Kočka Karla. Má totiž jednoduchá pravidla a zábava, smích i malinko napětí při čekání na mlsnou kočku byla sázkou na jistotu.

Hned po akci všichni účastníci vyjádřili prosbu o opakování zábavného odpoledne, které jim rádi dopřejeme. Je vtipné a milé zároveň, jak se nám všem líbilo být ve škole po škole.

FOTOGALERIE

Mgr. Barbora Lukasová, speciální pedagog

28Úno2024

  • Elektronický zápis proběhne od 25. 3. 2024 do 4. 4. 2024. Elektronická registrace na webových stránkách školy je podmínkou k další části zápisu a je nutná i v případě žádosti o odklad. Po ukončení registrace si budete moci stáhnout přihlášku k zápisu i žádost o odklad povinné školní docházky.
  • Zápis s osobní účastí proběhne v pátek 5. 4. 2024 od 14:00 – 17:00h. Konkrétní časy a místnosti si zákonní zástupci dítěte zvolí sami při elektronické registraci. S sebou si přineste podepsanou žádost (o přijetí, nebo o odklad), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Podrobné informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy od 18. března 2024.
  • Den otevřených dveří nejen pro budoucí prvňáčky proběhne ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 15:30 do 18:00h.

26Úno2024

Lyžuju dobře, lyžuju rád 😊

Jako každým rokem, tak i letos se žáci 7. ročníků zúčastnili lyžařského kurzu, a to v termínu od 5. 2. 2024 do 9. 2. 2024. Jak jinak, naše škola opět zavítala do Skiareálu Bílá v Beskydech, kde jsou nejlepší podmínky pro lyžovaní. I přesto, že letošní podmínky na českých horách nebyly ideální a sníh bychom našli jen málokde, tak naštěstí areál na Bílé měl dostatek technického sněhu a lyžařský kurz tak mohl proběhnout bez větších problémů. Pokračuj ve čtení kliknutím na tlačítko Read More.

FOTOGALERIE

[…]

22Úno2024

V sobotu 17. února 2024 večer zaplnili společenský sál v Kulturním středisku ve Vratimově žáci 9. tříd, jejich učitelé, nejbližší příbuzní i kamarádi, zástupci KRPŠ.

Konal se totiž školní ples, na němž žáci 9. tříd předvedli své předtančení, které s paní ředitelkou Martinou Pelikánovou a s paní učitelkou Martinou Riedlovou pilně nacvičovali už od září.  Nejlepší tanečnicí byla přítomnými zvolena Simona Magnusová, nejlepším tanečníkem Matyas Roleček.

Dalším bodem programu bylo stužkování deváťáků, které doprovázelo krátké představení jednotlivých žáků, jejich zájmů, oblíbených koníčků i snů. Pak přišel na řadu proslov deváťáků, ve kterém připomněli, co všechno se v průběhu docházky do naší ZŠ kromě předtančení naučili. Proslov krásně přednesly Mája Haroková a Verča Pifková. Následovalo poděkování žáků 9. tříd za předtančení, za krásných 9 let na ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, pedagogickému sboru, rodičům i prarodičům, členům KRPŠ.

Po slavnostní oficiální části přišla na řadu zábava. Hudbu skvěle pouštěl DJ Ivo Bernatík, tombola byla bohatá a občerstvení výborné. A tak se všichni přítomní skvěle bavili, tančili, zpívali, hodovali. Nezbývá než poděkovat organizátorům z KRPŠ za krásný večer, na který budou naši deváťáci jistě rádi vzpomínat a který byl pro ně důstojným nakročením do jejich společenského života.                                        

                                                           tančící třídní učitelka 9. B Mgr. Pavlína Kožušníková

FOTOGALERIE

22Úno2024

14. února slavíme svátek zamilovaných a na naší škole jste již druhým rokem mohli u hlavního vchodu narazit na velkou růžovou krabici, do které žáci vhazovali přáníčka, drobné dárky, sladkosti či vzkazy pro své spolužáky, kterým chtěli udělat radost.

V úterý ráno naše žákyně poštu roztřídily a roznesly svým adresátům. Přáníčka zahřála u srdce nejednoho žáčka a radost tentokrát měly i paní kuchařky a paní uklízečky, neboť i na ně si někdo vzpomněl a ocenil jejich práci, kterou pro nás všechny vykonávají.

Také dárci mohli zažít pocit, že udělat někomu radost je někdy ještě lepší, než být obdarován. Věříme, že těch, kteří chtějí někomu udělat radost, bude každým rokem přibývat.