Category "Aktuality"

15Kvě2024

 

V pondělí 6. května 2024 se odpoledne konala již tradiční přehlídka mladých recitátorů 2. stupně naší školy, na které se sešli nejlepší recitátoři, přesněji řečeno recitátorky z 6. – 9. tříd. Také v komisi usedly jen paní učitelky, takže letošní školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně bylo čistě dívčí záležitostí.

Dívky nejčastěji recitovaly verše Karla Jaromíra Erbena, Jaroslava Seiferta a Jiřího Suchého a jejich výkony měly velmi dobrou úroveň. Přítomné paní učitelky nakonec rozhodly o tomto pořadí na stupních vítězů.

V kategorii 6. – 7. tříd:

  1. Jana Kučerová ze 7. třídy
  2. Martina Bradáčová z 6. B
  3. Klára Zárubová ze 6. A.

V kategorii 8. – 9. tříd:

  1. Sofie Nuňez z 9. A
  2. Valentýna Chovancová z 8. B
  3. Adéla Dražinová z 8. B.

Všem zúčastněným děkujeme za příjemné odpoledne, ve kterém jsme zhlédli jejich milá vystoupení a přejeme jim mnoho dalších recitátorských úspěchů.

FOTOGALERIE

porota školního kola recitační soutěže

10Kvě2024

Výuka informatiky v lavicích je i přes všechnu možnou dostupnou interaktivní techniku, digitální technologie nebo roboty, kterými škola disponuje, přece jen odlišná od praxe samotné. A právě proto, aby mohli žáci 8. ročníku naší školy porovnat své nabyté vědomosti s praxí, navštívili dne 26. 4. 2024 VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, kde absolvovali prohlídku ve Smart Factory, což je vlastně modelová továrna budoucnosti. Smart Factory byla na VŠB-TU Ostrava vybudována v rámci projektu „Platforma nových technologií“ a uvedena do provozu na podzim 2020. Jedná se o komplexní, špičkově vybavenou laboratoř pro výuku, demonstraci, testování a výzkum technologií využívaných pro digitalizaci průmyslu.

Naši žáci se tak zde mohli seznámit například s robotizovanou automatickou linkou nebo s mobilními průmyslovými roboty, kteří jsou v rámci Smart Factory využívány pro přepravu hotových výrobků a umožňují autonomní pohyb v celém prostoru laboratoře. Zajímavostí pro ně také zcela jistě byla „netradiční“ virtuální realita, protože Smart Factory je možné procházet, objevovat a ovládat také pomocí virtuální reality.

Následně žáky přivítala Home Care laboratoř, která je vlastně supermoderním bydlením s velkým množstvím technologií, které jsou používány v inteligentní domácnosti a ve velké míře zajišťují podporu nezávislého bydlení například seniorů nebo osob s handicapem.

Závěr návštěvy byl zajímavý zejména pro chlapce – jednalo se o Mobility laboratoř, která se zaměřuje na moderní elektronické automobilové systémy. Není nad to mít možnost posadit se do automobilu a “omrknout” moderní systémy přímo uvnitř.

Naše škola v rámci výuky informatiky spolupracuje s VŠB, konkrétně s Technickou univerzitou, již delší dobu a věříme, že se nejednalo o naši poslední návštěvu.

FOTOGALERIE

Mgr. Miroslav Kaňok, vyučující informatiky

10Kvě2024

Umístění:
1.třída:
1.Renata Gabrielová
2.Linda Motyková
3.Leontýna Grobarčíková

2.třída:
1.Jakub Vaněk
2.Eliška Křížová
3.Nela Smutná

3.třída:
1.Marie Zajacová
2.Filip Grobař
3.Laura Mazáková

4.třída:
1.Jirka Vaněk
 
2.Eliška Mikulenková
3.Adam Novotný

5.třída:
1.Sofie Krausová
2.Eva Pěknicová
3.Klára Pecháčková

10Kvě2024

Fotbalový turnaj McDonald‘s Cup, který vede malé děti v celé ČR k pohybu, už slaví tento rok čtvrt století a malí fotbalisté ze ZŠ si mohou mezi sebou poměřit úroveň svých fotbalových dovedností. Prioritou není vyhrát, ale užít si radost z odehraného zápasu.

V letošním školním roce si 26. dubna v obvodním kole zasoutěžili i naši žáci: Jakub Nenička, Daniel Dohnal, Tobiáš Sušil /2. tř./, Filip Grobař, Alex Plaček /3. A/, Marek Farník, Štěpán Černek, Dalibor Tomis /3. B/. Hráli velice zapáleně a umístili se na 2. místě z celkového počtu sedmi týmů. Postoupili do okresního kola, které se konalo v Ostravě – Porubě dne 7. 5. 2024 a skončili na 6. místě. Děkujeme všem zúčastněným hráčům za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Kateřina Mellová

8Kvě2024

Konečně je tu skoro závěr školního roku a s ním i vytoužený výlet!

Tentokrát jsme se dne 7. května vydali s 3. A, 3. B a 4. třídou na Štramberk. Na děti čekalo mnoho netradičních zážitků. Na začátku nás v jeskyni Šipka přivítal neandrtálec Bertík. Dozvěděli jsme se, že na tomto místě kdysi dávno archeologové vykopali čelist malého pravěkého chlapce a kostru skalního medvěda. Proto se skála jmenuje Medvědí skála. Dále naše kroky směřovaly do místní pekárny U Kači, kde nám při pečení štramberských uší hlavní pekař se zaujetím prozradil spoustu zajímavostí o této tradiční pochoutce. Například jak Tataři usekávali Štramberákům uši při nájezdech Štramberku a převáželi je prosolené v pytlích jako cenný skalp na důkaz toho, kolik štramberských lidí porazili! Na vlastní oči jsme viděli, jak celá výroba probíhá a jako správní pekaři jsme si jedno ucho sami upekli a snědli. Pak jsme navštívili Minizoo, kde nám nadšený chovatel a cestovatel Marek Jeřábek poutavým a vtipným výkladem představil rozmanité druhy tropických ryb, exotických hadů, ještěrů, pavouků a jedovatých žab. Mohli jsme si prohlédnout také Karla, dravou obří želvu kajmanku i roztomilé opičky. A kdo se nebál, mohl zapózovat s hadem za krkem! Pro nejsilnější povahy bylo na závěr připraveno krmení želváka Karla malými myškami. Ukápla nejedna slza! Posilněni svačinou jsme se vydali zdolat 166 schodů, které nás dovedly na věž Štramberské Trúby. Na závěr děti dostaly toužebně očekávaný rozchod, při kterém, podobně jako nájezdníci Tataři, zdolávali všechny obchůdky s dobrotami a důkladně provětrali své peněženky! Ty zůstaly sice prázdné, ale my jsme naopak odjížděli nabití pozitivní náladou a zážitky, na které se nezapomíná!

FOTOGALERIE

Za všechny třeťáky a čtvrťáky Mgr. Ivana Bernatíková

8Kvě2024

Na poslední aprílový den 30. dubna jsme si s dětmi 4. třídy naplánovali Den Naruby.

Děti se předem domluvily a v týmech si připravili hodinu JČ, M, ČT a TV, samozřejmě netradičně, zábavně, vtipně, prostě po vzoru J. A. Komenského: ŠKOLA HROU!

Všichni jsme si to užili, skvěle se bavili, ale mnohdy i zahřáli mozkové závity. Také si někteří uvědomili, jak náročné je něco vymyslet tak, aby z toho nevznikl úplný chaos! Musím ale říct, že se všichni snažili, měli to poctivě připravené, včetně nakopírovaných pracovních listů, prostě se toho ujali zodpovědně. Za to patří dík také rodičům, kteří jim pomáhali s přípravou na hodinu. Na závěr bych chtěla poděkovat i dětem. Chce to totiž odvahu jít postavit se před třídu, vést hodinu a ukočírovat to. Mnozí končili hodinu se slovy:“ Fakt to nemáte, paní učitelko, jednoduché!“

Je fajn umět se na svět podívat očima toho druhého.

Za čtvrťáky tř. uč. Ivana Bernatíková

2Dub2024

Dne 21. března 2024 se na naší škole konal slavnostní Den otevřených dveří. Proč slavnostní? Odpověď je prostá – naše škola slavila 115 let od svého založení. A to už je opravdu pádný důvod k oslavě.

Naší snahou bylo v tento den nejen připravit zajímavé aktivity pro rodiče a děti, ale také seznámit všechny návštěvníky s historií školy a prezentovat tak dlouhou cestu, kterou škola prošla od svého otevření 19. září 1909 až do dnešní doby. O tom, že tato cesta byla zajímavá a plná změn, se všichni mohli přesvědčit v jedné ze tříd, kde byla připravena výstava o historii školy. Byly zde vystaveny dobové fotografie, které byly zapůjčeny z Ostravského muzea, Beskydského muzea ve Frýdku – Místku, Kulturního střediska Vratimov, ale také fotografie pamětníků, jejichž rodiče chodili do školy nebo v ní byli zaměstnáni. Vystaveny byly kroniky, které dokumentovaly různá období chodu školy – ať už se jednalo o kroniky z let 1896 až 1926, školní kroniku měšťanské školy z let 1918 až 1953, kroniky z let v období 2. světové války až po kroniky od roku 1953 do současnosti. A věřte mi, že bylo na co se dívat.

Pro rodiče a děti byla v tento den připravena „Cesta za poznáním“, která byla plná aktivit a měla celkem 12 stanovišť. O jaké aktivity se jednalo? Pro všechny byl například připraven výtvarný ateliér, hudební nebo literární hádanky, v tělocvičně bylo možno vyzkoušet svou tělesnou zdatnost pomocí zdolávání překážkové dráhy. A nejen to. Návštěvníci mohli pracovat s roboty, ověřit si znalosti angličtiny v jazykové učebně, v učebně zeměpisu si zase zkusit, jaké je to cestovat s buzolou a s mapou, a v učebně chemie a fyziky propadnou kouzlu „ohně na dlani“ nebo „ducha v baňce“.  Děti, které úspěšně splnily všechny úkoly, čekala na závěr odměna v podobě záložky do knihy, zvířátka vytvořeného z balónku a malé sladkosti. Pro všechny byl samozřejmě připraven památeční list.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne. Jedná se o vedoucí Kulturního střediska Bc. Táňu Slavíkovou, která škole poskytla nejen dobové fotografie, ale také knihu o Vratimově, která mi pomohla orientovat se v historii naší školy. Poděkování rovněž patří ředitelce Městské knihovny Vratimov Mgr. Lence Šimurdové, která škole zapůjčila tolik potřebné stojany pro vystavení fotografií a kronik. A v neposlední řadě patří velký dík všem učitelům školy, kteří se na přípravě Dne otevřených dveří podíleli a připravili pro všechny příjemné a zajímavé odpoledne.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

18Bře2024

1. Elektronický zápis proběhne od 25. 3. 2024 do 4. 4. 2024. Elektronická registrace je podmínkou k další části zápisu. 

2. Zápis s osobní účastí proběhne v pátek 5. 4. 2024 od 14:00 – 17:00h. Konkrétní časy si zvolíte sami při elektronické registraci.

Veškeré informace k zápisu získáte kliknutím na následující odkaz:

Den otevřených dveří nejen pro budoucí prvňáčky proběhne ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 15:30 do 18:00h.

8Bře2024

Florbalový turnaj pro žáky 1. stupně v regionu Slezská Brána v Paskově 29. 2. 2024

Dne 29. února 2024 se ve sportovní hale Základní školy Paskov konal tradiční florbalový turnaj pro žáky 1. stupně v Regionu Slezská brána. Šlo již o jeho 8. ročník. Turnaje se zúčastnilo celkem šest škol z blízkého okolí, konkrétně místní ZŠ Paskov, dále ZŠ Sedliště, ZŠ Raškovice, obě Vratimovské základní školy a ZŠ Václavovice s týmy složenými z žáků, chlapců a dívek, od třetího do pátého ročníku.

Cílem bylo vytvořit podmínky pro akci, při které by si děti mohly nejen zahrát ale také si toto sportovní dopoledne užít naplno. Proto byl systém turnaje nastaven tak, aby všechny školy změřily své síly navzájem. Vlastní průběh pak potvrdil, že turnaj tento cíl naplnil a přinesl řadu zajímavých a napínavých zápasů.

Po odehrání všech zápasů a sečtení bodů proběhlo vyhlášení výsledků. Vítězem se stala ZŠ Václavovice, žáci naší školy se umístili na nádherném druhém místě. Odměnou jim byl nejen krásný pohár a medaile, ale především pocit radosti z úspěchu celého týmu. Dík za to patří především panu učiteli Šebestovi, který vede v naší škole florbalový kroužek a který vede žáky k lásce k tak krásné hře, kterou florbal bezesporu je.

Na to, že se jednalo o žáky prvního stupně základní škol, byla úroveň velmi vysoká a pro všechny to byla určitě cenná zkušenost.

Odkaz na fotodokumentaci: 29_2_2024_Paskov_Turnaj ve florbalu (idnes.cz)

Odkaz na videoreportáž: Paskov: Turnaj ve florbale škol Regionu Slezská brána (slezskabrana.tv)