Květen

31Kvě2023

Ohlédnutí za divadelní sezónou 2022/2023 Divadélka za školou

S radostí můžeme konstatovat, že se po covidové pauze podařila obnovit činnost dětského divadla Divadélko za školou, které funguje jako kroužek SVČ Vratimov a jehož zkoušky probíhají ve třídě 7. B v naší škole, protože všichni herci jsou žáky naší školy.

První pololetí jsme věnovali nácviku představení Sny se mají plnit nejen o Vánocích, které bylo úryvkem hry O líné babičce Aleny Kastnerové. Vystoupení jsme předvedli v sále SVČ Vratimov našim příbuzným a známým v rámci vánoční besídky. Když jsme pak zjistili, že na jaře je právě tato hra uváděna jako novinka v Divadle „12“ v Ostravě, neváhali jsme a představení jsme navštívili, abychom viděli, jak tuto hru hrají profesionálové. Děti byly nadšeny, že si mohou říkat části textů s opravdovými herci.

[…]
30Kvě2023

V pondělí 29. května 2023 se všichni milovníci poezie a recitace z řad žáků 6. – 9. tříd naší školy sešli ve 14:00 hodin ve třídě 8. B, aby předvedli své recitátorské umění. Někteří si s sebou přivedli i své kamarády, aby jim fandili. Společně vytvořili příjemnou soutěžní atmosféru, která naplnila celé pohodové odpoledne.

V tomto krásném májovém odpoledni jsme vyslechli nejrůznější básničky, smutné, veselé i zasněné, nejčastěji však děti recitovaly balady Karla Jaromíra Erbena.

Nakonec porota, složená z učitelů jazyka českého a z třídních učitelů 2. stupně, rozhodla takto.

  1. kategorie 6. -7. tříd:
  1. místo               Jana Kučerová (6. třída)
  2. místo               Šimon Navrátil (7. A)
  3. místo               Ema Embertová (6. třída)
  • kategorie 8. – 9. tříd
  • místo               Sofie Nuněz (8. A)
  • místo               Evelína Kavalová (9. A)
  • místo               Anna Frantíková (8. B)

Vítězům gratulujeme, soutěžícím děkujeme za hezká vystoupení a všem přítomným za příjemně strávené poetické odpoledne.

odborná porota přehlídky mladých recitátorů 2. stupně

29Kvě2023

 

Ve středu 17.5.2023 se třída VI.A vypravila na akci „Deskohraní s Mindokem“, kterou uspořádala Městská knihovna Vratimov. Během hodiny a půl se naši žáci seznámili s deskovými hrami firmy Mindok, zástupkyně této firmy jim ochotně odpověděla na všechny otázky a samozřejmě si mohli také zahrát. Největší úspěch měly hry Duchové Carcassone, Krycí jména, Time´s up! Harry Potter nebo Houbařův ráj. Někteří žáci se ukázali jako velmi zkušení hráči a obratně pomáhali s pravidly ostatním spolužákům. Na chvíli se tedy ponořili do stavby středověkého města, některým se napěnila krev při hledání tajných agentů, rozmluvili se u roztodivných pojmů z kouzelnického světa nebo nasbírali ty nejlepší hřiby, lišky a bedly v lese. Mluvím tedy určitě za všechny, že jsme si dopoledne užili a někdy příště se do knihovny opět rádi vypravíme. 

Mgr. Irena Liptáková

21Kvě2023

Region Slezská brána

Dne 17.5.2023 se jako každý rok uskutečnil Branný závod v Raškovicích, kterého se naše škola vždy účastní. Letos se jednalo o 10. ročník závodu. Bohužel i letos na účastníky čekala opravdová zkouška ohněm, a to vytrvalý a nepříjemný déšť. Závod se totiž koná za každého počasí a stejně jako v minulém roce nám opět pršelo. Musím říct, že tímto počasím opravdu Branný závod nabírá ten správný rozměr. Nicméně účastnící závodu ihned po doběhnutí a totálně promočení na kost, stejného názoru nebyli. .

Jako každý rok se závod konal ve dvou kategoriích (6.+7. ročník a 8.+9. ročník). Týmy musely být v počtu pěti žáků a z toho v každé kategorii musely nastoupit dvě dívky. Cílem závodu je na trase (2,5 km) prověřit fyzickou zdatnost účastníků společně se znalostmi a dovednosti, které je potřeba mít pro zvládání krizových situací v oblasti topografie, zdravovědy a ochrany proti škodlivým látkám.

Naše oba týmy sice obdrželi nepopulární „bramborové medaile“, ale i tak jim patří velký obdiv a respekt, že závod v tak extrémních podmínkách zvládli, a navíc bez úrazu. Myslím si, že s odstupem času budou všichni účastnici závodu na akci vzpomínat jenom v dobrém a tím i na skvělé časy prožité na Základní škole. Vždyť všichni víme, že škola není jenom o získávání informací, ale také o zážitcích!

12Kvě2023

Na začátku května vyráběli žáci devátého ročníku v hodině anglické konverzace přání ke Dni matek. Design si ‚vypůjčili‘ ve webové aplikaci, ale texty jsou ryze osobní 🙂. Do přání pro své maminky promítli humor typický svému věku, ale hlavně cit a vztah, který se svou mámou mají. A angličtinu použili v praxi! Happy Mother’s Day 💑

1Kvě2023

      Od minulého školního roku si paní učitelka Ivana Bernatíková společně se svými žáky zavedla „zábavnou“ tradici na poslední aprílový den, a to projektový den s názvem „DEN NARUBY“. Cílem tohoto dne je poskytnou žákům pohled na školní vyučování z jiného úhlu pohledu – pohledu učitele.  Zkrátka paní učitelka si vymění role se svými žáky, tedy ona usedá do žákovské lavice a oni zase za katedru. A co o tom říká sama paní učitelka Bernatíková?

„Děti se předem domluvily a ve skupinkách si připravili hodinu JČ, M, ČT a HV, samozřejmě netradičně, zábavně, vtipně, prostě po vzoru J.A. Komenského: ŠKOLA HROU! Bylo zábavné je pozorovat, jak se mnohdy potí a neví si rady, jak ukočírovat klid ve třídě nebo zajistit pozornost dětí. 😊Já se při tom potutelně usmívala…
Všichni jsme si to užili, skvěle se bavili, ale mnohdy i zahřáli mozkové závity. Musím říct, že to měli všichni poctivě připravené, včetně nakopírovaných pracovních listů, prostě se toho ujali zodpovědně. Mnozí končili hodinu se slovy:“ Fakt to nemáte, paní učitelko, s námi jednoduché!“ 😊

      Co říct na závěr? Že chvílemi není vůbec špatné, ale naopak žádoucí, podívat se na svět očima druhého, zažít jeho pocity, chodit alespoň malou chvíli v „jeho botách“.  To vše napomáhá rozvoji pocitu sounáležitosti a empatie, což jsou dva základní kameny dobrých vztahů.

Fotky z akce v následujícím odkazu: Den naruby

Za své „páťáky“ třídní učitelka Ivana Bernatíková

1Kvě2023

Od září šk. r. 2022/2023 začal na naší škole pracovat v rámci projektu Cesta pro všechny III operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Klub ICT. Činnost klubu ICT je zaměřena na rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků, a to např. formou používání robotických stavebnic a robotů, základů programování, využívání zařízení typu Micro:bit, kybernetické bezpečnosti a prevence kyberšikany apod.

V rámci klubu dochází rovněž k exkurzím do firem a společností zabývající se informačními technologiemi, výměnám zkušeností a diskusím s odborníky. Aby mohli žáci porovnat své nabyté vědomosti s praxí, navštívili společně VŠB-TU – Ostrava, kde absolvovali poutavou přednášku v showroomu superpočítačového centra nebo se seznamovali s možnostmi umělé inteligence. Následně se po nezbytném focení se superpočítačem Karolina přesunuli do zdejší Smart Factory, což je model továrny budoucnosti. V ní zažili setkání s robotizovanou automatickou linkou a s průmyslovými roboty. A tak si na příkladech žáci měli možnost vyzkoušet, jak digitalizace a automatizace proniká nejen do průmyslu, ale také do našich domácností. Po návratu domů měli jistě co vyprávět svým rodičům, kteří umělou inteligenci ještě stále doma zastupují. A kdo ví? Možná se naši žáci opět na VŠB vrátí – možná opět na exkurzi, možná ale také jako její noví studenti.

Mgr. Miroslav Kaňok, vedoucí klubu ICT

Fotky z akce v následujícím odkazu: