Duben

2Dub2024

Dne 21. března 2024 se na naší škole konal slavnostní Den otevřených dveří. Proč slavnostní? Odpověď je prostá – naše škola slavila 115 let od svého založení. A to už je opravdu pádný důvod k oslavě.

Naší snahou bylo v tento den nejen připravit zajímavé aktivity pro rodiče a děti, ale také seznámit všechny návštěvníky s historií školy a prezentovat tak dlouhou cestu, kterou škola prošla od svého otevření 19. září 1909 až do dnešní doby. O tom, že tato cesta byla zajímavá a plná změn, se všichni mohli přesvědčit v jedné ze tříd, kde byla připravena výstava o historii školy. Byly zde vystaveny dobové fotografie, které byly zapůjčeny z Ostravského muzea, Beskydského muzea ve Frýdku – Místku, Kulturního střediska Vratimov, ale také fotografie pamětníků, jejichž rodiče chodili do školy nebo v ní byli zaměstnáni. Vystaveny byly kroniky, které dokumentovaly různá období chodu školy – ať už se jednalo o kroniky z let 1896 až 1926, školní kroniku měšťanské školy z let 1918 až 1953, kroniky z let v období 2. světové války až po kroniky od roku 1953 do současnosti. A věřte mi, že bylo na co se dívat.

Pro rodiče a děti byla v tento den připravena „Cesta za poznáním“, která byla plná aktivit a měla celkem 12 stanovišť. O jaké aktivity se jednalo? Pro všechny byl například připraven výtvarný ateliér, hudební nebo literární hádanky, v tělocvičně bylo možno vyzkoušet svou tělesnou zdatnost pomocí zdolávání překážkové dráhy. A nejen to. Návštěvníci mohli pracovat s roboty, ověřit si znalosti angličtiny v jazykové učebně, v učebně zeměpisu si zase zkusit, jaké je to cestovat s buzolou a s mapou, a v učebně chemie a fyziky propadnou kouzlu „ohně na dlani“ nebo „ducha v baňce“.  Děti, které úspěšně splnily všechny úkoly, čekala na závěr odměna v podobě záložky do knihy, zvířátka vytvořeného z balónku a malé sladkosti. Pro všechny byl samozřejmě připraven památeční list.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne. Jedná se o vedoucí Kulturního střediska Bc. Táňu Slavíkovou, která škole poskytla nejen dobové fotografie, ale také knihu o Vratimově, která mi pomohla orientovat se v historii naší školy. Poděkování rovněž patří ředitelce Městské knihovny Vratimov Mgr. Lence Šimurdové, která škole zapůjčila tolik potřebné stojany pro vystavení fotografií a kronik. A v neposlední řadě patří velký dík všem učitelům školy, kteří se na přípravě Dne otevřených dveří podíleli a připravili pro všechny příjemné a zajímavé odpoledne.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy