Květen

26Kvě2022

Naše škola nezahálí ani na konci školního roku, a i přes letní počasí se stále snaží dětem přibližovat všechny problémy dnešního světa. Pro žáky 7., 8. a 9. tříd jsme připravili projektové vyučování spojené s komiksovou výstavou o globálních problémech lidstva společnosti ADRA. Děti si vystavené panely s palčivými globálními tématy související například se změnou klimatu, s úbytkem vody v krajině, odlesňováním, ztrátou ekosystémů vhodných pro život a dalšími znepokojujícími jevy ve skupinách prostudovaly a měly možnost se zamyslet nad příčinami, důsledky a možnými řešeními těchto nešvarů. Cílem je, abychom si uvědomili působení člověka na okolní prostředí a zamysleli se nad důležitostí přírody kolem nás.

Komiksovou výstavu společnosti ADRA jsme zapůjčili již na konci minulého roku 2021 a umístili ji v I. patře naší školy. Žáci mají možnost i během přestávek komiksy studovat a nad globálními problémy přemýšlet. Ostatně hned jak byla výstava nainstalována, tak mezi žáky vyvolávala značnou zvědavost. Není se čemu divit, protože autory komiksů jsou právě vrstevníci našich žáků z různých škol z celé republiky. Výstava byla totiž sestavena z vydařených prací několika ročníků komiksové soutěže ADRA, ve které se minulý rok na podzim skvěle umístila i naše žačka Sabina Csiba z 8. A. Výstava žáky nejen podněcuje k přemýšlení nad globální problematikou, ale zároveň výtvarně a esteticky působí na jejich kreativitu. Došlo tedy ke spojení závažných témat, líbivého komiksu a v našem pojetí projektové výuky, která v týmech vzbuzuje plamennou diskuzi a učí žáky argumentovat.

Ostatně naděje je právě v mladé generaci, která vnímá globální problémy daleko citlivěji. Nu a my starší musíme věřit, že se nenaplní ty nejčernější scénáře, jež leckdy líbivé barevné komiksy líčí. Mezipředmětové vyučování a diskuze snad děti přesvědčí, abychom se k naší planetě chovali uctivě.

učitelé Miriam Kludková a Radek Huška

25Kvě2022

Letos v květnu se konal nejen turistický kurz 8. ročníků, ale netradičně jej třídní učitelky Irena Liptáková a Petra Mrnuštíková zorganizovaly i pro deváťáky, kteří o tuto akci z důvodu pandemie v osmém ročníku přišli. Za místo svého pobytu si vybraly nádherné místo, kterým Ramzová v Jeseníkách zcela určitě je.  

Počasí bylo sice vrtkavé, chvílemi bylo deštivo, ale jinak všem ukazovalo jen svou vlídnou tvář. Program kurzu byl opravdu nabitý – návštěva Jeskyní na Pomezí, procházka po městě Jeseník, občerstvení v lesním baru a také dvě poměrně delší túry, které daly všem zabrat. Odměna za všechnu tu námahu a kilometry v nohou žáky neminula a dostali jedinečnou možnost vychutnat si vyhlášené borůvkové knedlíky na chatě Paprsek.

Tento kurz byl poslední možností, kdy mohli žáci devátých ročníků, kteří zanedlouho opustí naši základní školu, trávit společný čas mimo školní lavice. A využili jej naplno. Opékali si špekáčky, grilovali hermelín a zpívali u večerního táboráku, zahráli si šiškovou hru, vytvářeli plakát o svém pobytu na kurzu, skládali básničky a poslední noc absolvovali venkovní noční kvíz, který si pro ně paní učitelky připravily jako překvapení na závěr.  

Kurz byl pro žáky devátých ročníků pomyslnou symbolickou tečkou za jejich povinnou školní docházkou. Nezbývá nic jiného než jim popřát hodně štěstí na jejich další cestě životem a vykročení tím správným směrem do další důležité etapy jejich života, kterým je studium na střední škole.

FOTOGALERIE

Mgr. Irena Liptáková, Bc. Petra Mrnuštíková, třídní učitelky 9. tříd

20Kvě2022

Ve čtvrtek 19. května 2022 se žáci 7. tříd vydali se na svůj tolik očekávaný školní výlet do Chotěbuzi. Jejich třídní učitelky pro ně objednaly návštěvu Archeoparku a Rybího domu. Kromě prohlídky těchto dvou atraktivních míst se žáci těšili i na jízdu vlakem, která je pro ně vždy velkou zábavou. A jak to bylo dál?

[…]
18Kvě2022

Po dvou letech odmlky se žáci 8. ročníků konečně dočkali tolik oblíbeného turistického kurzu.  Ten se letos konal v Novém Hrozenkově, kde byli žáci ubytováni v hotelu Permoník. Okolí Nového Hrozenkova totiž nabízelo mnoho zajímavých turistických míst a jeho okolí přímo vybízelo k mnohým výšlapům nebo jen krátkým procházkám.  A co vše žáci na turistickém kurzu absolvovali?

Navštívili například památník Antonína Strnadela, kde si žáci mohli vyzkoušet, jak se pracovalo s ovčí vlnou a získat širší povědomí o tom, jak se vlastně v tomto regionu žilo. Stejně zajímavá byla i návštěva muzea sklářství v Karolince, kde se donedávna vyrábělo sklo ve velkém a exportovalo do celého světa. Žáky samozřejmě neminuly kratší či delší procházky, ale zvládli i mnohem větší túru, která byla dlouhá 25 km a vedla po hřebenu Javorníku. První záchytný bod a občerstvovací stanice byla na Kohútce. Zajímavostí na Kohútce je, že stačí přejít kopec a už jste na Slovensku. Po celou dobu túry se tak žáci pohybovali po Česko-Slovenské hranici. Výlet se díky nádhernému počasí vydařil a nezkazila jej ani bolest nohou, puchýře nebo velká únava. Nezapomnělo se ale ani na tolik potřebnou relaxaci. A tak součástí kurzu byla i návštěva Vodního světa ve Velkých Karlovicích, kde se žáci vyřádili na tobogánech, odpočinuli si ve vířivých vanách a zkoušeli svou obratnost na velkém množství atrakcí.

Program měli žáci připravený i na jednotlivé večery, ať už se jednalo o různé týmové hry nebo školení z oblasti poskytování první pomoci. Mohlo by se zdát, že týden je dlouhá doba, ale než se kdo nadál, najednou tady byl pátek, den odjezdu. Poslední snídaně, úklid pokojů, poslední ohlédnutí se za místem, kde všichni společně strávili celý týden. Turistický kurz se opravdu vydařil, k čemuž zcela jistě přispělo i nádherné počasí, které žákům přálo po celou dobu. Nezbývá než doufat, že stejné štěstí budeme mít i další školní rok.

Mgr. Jan Šebesta, vedoucí turistického kurzu