Prosinec

31Pro2021

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bude v období od 3. do 16. ledna 2022 ve školách probíhat pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování podstupují všechny děti a žáci, tedy i ti očkovaní a po prodělaném onemocnění COVID-19.  Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek  dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená  rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor) .

Testovat se nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

22Pro2021

Mnoho hezkých chvil v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a splnění všech tajných přání v novém roce  

přejí 

zaměstnanci ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 

8Pro2021

V souladu s §24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“ vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno v termínu od 20. 12. do 22. 12. 2021. Jak jistě víte, v posledních dvou letech ředitelské volno uděleno nebylo. Vždy jsme se snažili pečlivě zvažovat, zda je jeho udělení nutné a zároveň jsme si uvědomovali jeho dopad na Vaši rodinnou situaci. Po vzájemných konzultacích s ředitelkou ZŠ Vratimov, Datyňská 690 Mgr. Darjou Kuchařovou a rovněž se zřizovatelem školy jsme se nakonec rozhodli v letošním školním roce pro udělení ředitelského volna ve výše uvedeném termínu. Důvodem pro jeho udělení je také celková situace, ale zejména snaha zabránit tomu, aby se některé z rodin dostaly do karantény, pokud by výsledek testování jejich dítěte byl v pondělí 20. 12. 2021 pozitivní. Což by pro mnohé z Vás mohlo v období vánočních svátků znamenat nemalé potíže.

Plně si uvědomujeme, že pro rodiče dětí 1. stupně to může znamenat velkou komplikaci, proto bychom Vám chtěli nabídnout v těchto dnech možnost pobytu Vašich dětí ve školní družině. Tato nabídka je určena pro ty z Vás, pro které by zajištění volna v tyto dny bylo opravdu problémové. Tato nabídka se netýká pouze dětí, které jsou do školní družiny přihlášeny, ale pro všechny děti rodičů 1. stupně, pro které by udělení ředitelského volna znamenalo velkou komplikaci. Bližší informace k udělení ředitelského volna a provozu šk. družiny rodiče obdrží v emailu.

6Pro2021

V letošním školním roce se naše škola poprvé zúčastnila již 11. ročníku sbírky pod názvem „Krabice od bot“, která proběhla v termínu od 22. 11. 2021 do 5. 12. 2021. Tento projekt umožňuje dětem, jejichž rodiny jsou v tíživé sociální situaci, vyrůstají v pěstounských rodinách či azylových domech, získat dárky pod stromeček. A jak všichni dobře víme, pro děti jsou Vánoce zejména o radosti z dárků.

Celkem děti a jejich rodiče darovali pro tyto děti téměř 100 dárků. Dárky přispěli také zaměstnanci školy – od učitelů 1. stupně, druhého stupně až po provozní zaměstnance školy.

Tímto bych chtěla upřímně a od srdce poděkovat všem dětem a rodičům, svým učitelům a zaměstnancům, za jejich účast v tomto projektu, který zcela jistě velkou měrou přispěl ke šťastnému úsměvu dětí u vánočního stromečku.

Mgr. M. Pelikánová

3Pro2021

Naše škola se v listopadu zapojila do Komiksové soutěže humanitární organizace ADRA s názvem „PROMLUV K SVĚTU BUBLINOU“. Z přihlášených 207 komiksů v  pěti soutěžních kategoriích bylo oceněno 16 autorů. Naše žákyně 8. A Sabina Csiba byla mezi oceněnými a umístila se na krásném 3. místě v kategorii Férová společnost. Sabina se zúčastní vyhlášení vítězů a předání cen, které proběhne dne 11. prosince v Praze a bude spojené s workshopem s ilustrátorem Jakubem Plachým a s vernisáží výstavy vítězných komiksů. 
K tomuto úspěchu Sabině moc gratulujeme.

Oceněný komiks - Sabina Csiba