2021

31Pro2021

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi neočkovanými dětmi a mladistvými bude v období od 3. do 16. ledna 2022 ve školách probíhat pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování podstupují všechny děti a žáci, tedy i ti očkovaní a po prodělaném onemocnění COVID-19.  Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek  dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená  rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor) .

Testovat se nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

22Pro2021

Mnoho hezkých chvil v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a splnění všech tajných přání v novém roce  

přejí 

zaměstnanci ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 

8Pro2021

V souladu s §24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“ vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno v termínu od 20. 12. do 22. 12. 2021. Jak jistě víte, v posledních dvou letech ředitelské volno uděleno nebylo. Vždy jsme se snažili pečlivě zvažovat, zda je jeho udělení nutné a zároveň jsme si uvědomovali jeho dopad na Vaši rodinnou situaci. Po vzájemných konzultacích s ředitelkou ZŠ Vratimov, Datyňská 690 Mgr. Darjou Kuchařovou a rovněž se zřizovatelem školy jsme se nakonec rozhodli v letošním školním roce pro udělení ředitelského volna ve výše uvedeném termínu. Důvodem pro jeho udělení je také celková situace, ale zejména snaha zabránit tomu, aby se některé z rodin dostaly do karantény, pokud by výsledek testování jejich dítěte byl v pondělí 20. 12. 2021 pozitivní. Což by pro mnohé z Vás mohlo v období vánočních svátků znamenat nemalé potíže.

Plně si uvědomujeme, že pro rodiče dětí 1. stupně to může znamenat velkou komplikaci, proto bychom Vám chtěli nabídnout v těchto dnech možnost pobytu Vašich dětí ve školní družině. Tato nabídka je určena pro ty z Vás, pro které by zajištění volna v tyto dny bylo opravdu problémové. Tato nabídka se netýká pouze dětí, které jsou do školní družiny přihlášeny, ale pro všechny děti rodičů 1. stupně, pro které by udělení ředitelského volna znamenalo velkou komplikaci. Bližší informace k udělení ředitelského volna a provozu šk. družiny rodiče obdrží v emailu.

6Pro2021

V letošním školním roce se naše škola poprvé zúčastnila již 11. ročníku sbírky pod názvem „Krabice od bot“, která proběhla v termínu od 22. 11. 2021 do 5. 12. 2021. Tento projekt umožňuje dětem, jejichž rodiny jsou v tíživé sociální situaci, vyrůstají v pěstounských rodinách či azylových domech, získat dárky pod stromeček. A jak všichni dobře víme, pro děti jsou Vánoce zejména o radosti z dárků.

Celkem děti a jejich rodiče darovali pro tyto děti téměř 100 dárků. Dárky přispěli také zaměstnanci školy – od učitelů 1. stupně, druhého stupně až po provozní zaměstnance školy.

Tímto bych chtěla upřímně a od srdce poděkovat všem dětem a rodičům, svým učitelům a zaměstnancům, za jejich účast v tomto projektu, který zcela jistě velkou měrou přispěl ke šťastnému úsměvu dětí u vánočního stromečku.

Mgr. M. Pelikánová

3Pro2021

Naše škola se v listopadu zapojila do Komiksové soutěže humanitární organizace ADRA s názvem „PROMLUV K SVĚTU BUBLINOU“. Z přihlášených 207 komiksů v  pěti soutěžních kategoriích bylo oceněno 16 autorů. Naše žákyně 8. A Sabina Csiba byla mezi oceněnými a umístila se na krásném 3. místě v kategorii Férová společnost. Sabina se zúčastní vyhlášení vítězů a předání cen, které proběhne dne 11. prosince v Praze a bude spojené s workshopem s ilustrátorem Jakubem Plachým a s vernisáží výstavy vítězných komiksů. 
K tomuto úspěchu Sabině moc gratulujeme.

Oceněný komiks - Sabina Csiba
19Lis2021

Rádi bychom Vás informovali o možnosti účasti Vašich dětí na ONLINE VELERHU STŘEDNÍCH ŠKOL. I letos ještě stále platí, že kvůli covidovým opatřením se nebudou konat veletrhy fyzické a dny otevřených dveří na středních školách budou pravděpodobně velmi omezené. Proto dne 24. 11. 2021, kdy bude online veletrh středních škol pro okres Ostrava – město, jsme se rozhodli udělit všem žákům 9. ročníku volno, aby se tohoto veletrhu mohli zúčastnit.

Další bližší informace můžete nalézt také na následujících webových stránkách:
https://www.zsmasaryk.cz
https://veletrh-skol.msk.cz/skoly
Online veletrh – YouTube

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit, ráda Vám pomohu.
M. Pelikánová

19Lis2021

O tom, jak je pohyb pro děti důležitý a podstatný pro jejich celkový rozvoj, bylo už napsáno opravdu mnoho. Jak se ale říká „Šedá je teorie, zelený je strom života“.

Proto naše škola neváhala a zapojila se v tomto školním roce do projektu Českého atletického svazu „Atletika hravě ve škole. Cílem projektu bylo přivést kvalifikované trenéry atletiky do hodin tělesné výchovy a podpořit tak nejen zájem dětí o sport, ale také představit učitelům prvního stupně různé možné formy zařazení atletiky právě v rámci těchto hodin.

A tak se v průběhu celého týdne od 8. 11. do 12. 11. 2021 všichni žáci 1. stupně společně se svými učiteli potkávali ve svých hodinách tělesné výchovy s trenérem českého atletického svazu, který jim zprostředkoval krásu „královny sportu“, jak je atletika často nazývána.

[…]
1Lis2021

Neoddělitelnou a velmi podstatnou součástí života každé školy jsou zcela jistě rodiče žáků.

Ti z Vás, kteří jste rodiči, jistě víte, jak nelehká je to role. A není opravdu jednoduché v ní obstát. Rodičovství je velmi dlouhá cesta, která se line celým životem jako červená nit, a na které lze zažít široké spektrum pocitů. Od pocitů radosti, úspěchu, nadšení, lásky až po takové pocity, jakými jsou zklamání, obavy nebo rozčarování. Snad každý z nás si alespoň někdy položil otázku, zda je opravdu dobrým rodičem, zda dává svému dítěti, co potřebuje a zda jej vychovává tak, aby se stal „dobrým člověkem“.

Zcela určitě nejsložitějším obdobím jak pro rodiče, tak pro děti, je období puberty. Období mnoha změn, jak fyzických, tak psychických. Právě tomuto tématu byla věnována přednáška PhDr. Jana Svobody, kterou naše škola zrealizovala pro rodiče naší školy ve středu 27. 10. 2021. Přednáška se konala v příjemném prostředí přednáškového sálu restaurace „U Máně“ v Řepištích a zúčastnilo se jí celkem 60 rodičů.

Téma přednášky znělo „Vztah a vztahy – co to vlastně je?“. Kdo se domníval, že bude pouze poslouchat, byl na omylu. Přednáška se nesla ve znamení diskuse, otázek a odpovědí, rodiče byli zapojeni do aktivní činnosti, vzpomínali na doby, kdy sami byli dětmi a snažili se „rozklíčovat“ své rodičovství. Dvě hodiny utekly jako voda a najednou tady byl konec. Pevně doufám, že závěrečný potlesk a spokojené úsměvy rodičů byly důkazem toho, že tato akce naší školy byla pro rodiče nejen příjemná, ale hlavně přínosná.

1Lis2021

Dne 21. října 2021 se na ZŠ Pokorného v Ostravě – Porubě uskutečnil již 10. ročník anglicko-výtvarné soutěže Oxford Illustrator. Soutěžící v ní mají za úkol nakreslit ilustraci k anglicky psanému úryvku ze světové literatury pro děti. Všichni soutěžící musí předvést zejména znalost anglického jazyka, jelikož prvním kritériem pro postup je mít na obrázku vše, co porota v textu zvýraznila. Teprve potom je hodnocena výtvarná stránka a originalita ztvárnění.

Za naši školu byly letos vyslány tři žákyně. V kategorii 4. a 5. tříd soutěžila Adéla Parmová z 5. třídy, která měla za úkol nakreslit obrázek k úryvku z knížky Big Baby Finn. V kategorii 6. a 7. tříd soutěžila Natálie Patrmanová ze 7. B a jejím úkolem bylo nakreslit ilustraci k úryvku z knihy Čaroděj ze země Oz. V kategorii 8. a 9. tříd byl vyslán velký výtvarný talent naší školy – Nikola Křístková z 9. B. Neumístila se sice na prvních třech místech, avšak svým obrázkem k úryvku z Toma Sawyera, kde chybělo jen zakomponování slunečného dne, zaujala hodnotící výtvarnice a získala tak cenu poroty.

Letos se soutěže zúčastnilo 42 dětí z 15 škol. Naše děvčata si tak mohla vyzkoušet, jaké to je pracovat a tvořit pod tlakem, vidět styl a nápady ostatních dětí. Všem třem gratulujeme a věříme, že je tato zkušenost posune dál v jejich tvořivé činnosti.

Autor článku: Mgr. Lenka Parmová

1Lis2021

Na naší škole již třetím rokem mohou žáci navštěvovat anglický klub, v němž nejen smysluplně tráví svůj volný čas, rozvíjejí vztahy se svými spolužáky, zažívají různé aktivity, ale především se zdokonalují v jazyce anglickém.

Žáci, kteří v letošním školním roce navštěvují anglický klub, si v pondělí 25. října připomněli známý svátek Halloween. Nejdříve se dozvěděli, o jaký svátek se vlastně jedná. Halloween se slaví 31. října v předvečer Všech svatých. Jeho název je odvozen od „All Hallow´s Eve“, což v překladu znamená právě předvečer Všech svatých. Během let se název zkomolil až do dnešní podoby – Halloween.

Historie tohoto svátku sahá až do Irska, ke Keltům. Ti v noci z 31. října na 1. listopad slavili konec léta a příchod nového roku. Tento den se nazýval Samhain podle boha Samhaina, pána mrtvých. Při oslavách hořely obrovské dýně a lidé se oblékali do převleků, aby se chránili před zlými duchy. Do Ameriky se svátek dostal až společně s přistěhovalci z Irska v 19. století. Postupem času dostal Halloween podobu, jakou známe dnes.

A co všechno žáci dál v tento den v klubu podnikli? Vytvořili si halloweenské masky dýní, společnými silami si vyhledali tematicky laděná slova v osmisměrce a podařilo se jim také najít tajný vzkaz. O přestávce si dopřáli sladkou odměnu, aby měli sílu na závěrečné strašidelné video s příšerkami a veselou písničkou o koledujících dětech.

Autor článku: Mgr. Lenka Parmová