Listopad

19Lis2021

Rádi bychom Vás informovali o možnosti účasti Vašich dětí na ONLINE VELERHU STŘEDNÍCH ŠKOL. I letos ještě stále platí, že kvůli covidovým opatřením se nebudou konat veletrhy fyzické a dny otevřených dveří na středních školách budou pravděpodobně velmi omezené. Proto dne 24. 11. 2021, kdy bude online veletrh středních škol pro okres Ostrava – město, jsme se rozhodli udělit všem žákům 9. ročníku volno, aby se tohoto veletrhu mohli zúčastnit.

Další bližší informace můžete nalézt také na následujících webových stránkách:
https://www.zsmasaryk.cz
https://veletrh-skol.msk.cz/skoly
Online veletrh – YouTube

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit, ráda Vám pomohu.
M. Pelikánová

19Lis2021

O tom, jak je pohyb pro děti důležitý a podstatný pro jejich celkový rozvoj, bylo už napsáno opravdu mnoho. Jak se ale říká „Šedá je teorie, zelený je strom života“.

Proto naše škola neváhala a zapojila se v tomto školním roce do projektu Českého atletického svazu „Atletika hravě ve škole. Cílem projektu bylo přivést kvalifikované trenéry atletiky do hodin tělesné výchovy a podpořit tak nejen zájem dětí o sport, ale také představit učitelům prvního stupně různé možné formy zařazení atletiky právě v rámci těchto hodin.

A tak se v průběhu celého týdne od 8. 11. do 12. 11. 2021 všichni žáci 1. stupně společně se svými učiteli potkávali ve svých hodinách tělesné výchovy s trenérem českého atletického svazu, který jim zprostředkoval krásu „královny sportu“, jak je atletika často nazývána.

[…]
1Lis2021

Neoddělitelnou a velmi podstatnou součástí života každé školy jsou zcela jistě rodiče žáků.

Ti z Vás, kteří jste rodiči, jistě víte, jak nelehká je to role. A není opravdu jednoduché v ní obstát. Rodičovství je velmi dlouhá cesta, která se line celým životem jako červená nit, a na které lze zažít široké spektrum pocitů. Od pocitů radosti, úspěchu, nadšení, lásky až po takové pocity, jakými jsou zklamání, obavy nebo rozčarování. Snad každý z nás si alespoň někdy položil otázku, zda je opravdu dobrým rodičem, zda dává svému dítěti, co potřebuje a zda jej vychovává tak, aby se stal „dobrým člověkem“.

Zcela určitě nejsložitějším obdobím jak pro rodiče, tak pro děti, je období puberty. Období mnoha změn, jak fyzických, tak psychických. Právě tomuto tématu byla věnována přednáška PhDr. Jana Svobody, kterou naše škola zrealizovala pro rodiče naší školy ve středu 27. 10. 2021. Přednáška se konala v příjemném prostředí přednáškového sálu restaurace „U Máně“ v Řepištích a zúčastnilo se jí celkem 60 rodičů.

Téma přednášky znělo „Vztah a vztahy – co to vlastně je?“. Kdo se domníval, že bude pouze poslouchat, byl na omylu. Přednáška se nesla ve znamení diskuse, otázek a odpovědí, rodiče byli zapojeni do aktivní činnosti, vzpomínali na doby, kdy sami byli dětmi a snažili se „rozklíčovat“ své rodičovství. Dvě hodiny utekly jako voda a najednou tady byl konec. Pevně doufám, že závěrečný potlesk a spokojené úsměvy rodičů byly důkazem toho, že tato akce naší školy byla pro rodiče nejen příjemná, ale hlavně přínosná.

1Lis2021

Dne 21. října 2021 se na ZŠ Pokorného v Ostravě – Porubě uskutečnil již 10. ročník anglicko-výtvarné soutěže Oxford Illustrator. Soutěžící v ní mají za úkol nakreslit ilustraci k anglicky psanému úryvku ze světové literatury pro děti. Všichni soutěžící musí předvést zejména znalost anglického jazyka, jelikož prvním kritériem pro postup je mít na obrázku vše, co porota v textu zvýraznila. Teprve potom je hodnocena výtvarná stránka a originalita ztvárnění.

Za naši školu byly letos vyslány tři žákyně. V kategorii 4. a 5. tříd soutěžila Adéla Parmová z 5. třídy, která měla za úkol nakreslit obrázek k úryvku z knížky Big Baby Finn. V kategorii 6. a 7. tříd soutěžila Natálie Patrmanová ze 7. B a jejím úkolem bylo nakreslit ilustraci k úryvku z knihy Čaroděj ze země Oz. V kategorii 8. a 9. tříd byl vyslán velký výtvarný talent naší školy – Nikola Křístková z 9. B. Neumístila se sice na prvních třech místech, avšak svým obrázkem k úryvku z Toma Sawyera, kde chybělo jen zakomponování slunečného dne, zaujala hodnotící výtvarnice a získala tak cenu poroty.

Letos se soutěže zúčastnilo 42 dětí z 15 škol. Naše děvčata si tak mohla vyzkoušet, jaké to je pracovat a tvořit pod tlakem, vidět styl a nápady ostatních dětí. Všem třem gratulujeme a věříme, že je tato zkušenost posune dál v jejich tvořivé činnosti.

Autor článku: Mgr. Lenka Parmová

1Lis2021

Na naší škole již třetím rokem mohou žáci navštěvovat anglický klub, v němž nejen smysluplně tráví svůj volný čas, rozvíjejí vztahy se svými spolužáky, zažívají různé aktivity, ale především se zdokonalují v jazyce anglickém.

Žáci, kteří v letošním školním roce navštěvují anglický klub, si v pondělí 25. října připomněli známý svátek Halloween. Nejdříve se dozvěděli, o jaký svátek se vlastně jedná. Halloween se slaví 31. října v předvečer Všech svatých. Jeho název je odvozen od „All Hallow´s Eve“, což v překladu znamená právě předvečer Všech svatých. Během let se název zkomolil až do dnešní podoby – Halloween.

Historie tohoto svátku sahá až do Irska, ke Keltům. Ti v noci z 31. října na 1. listopad slavili konec léta a příchod nového roku. Tento den se nazýval Samhain podle boha Samhaina, pána mrtvých. Při oslavách hořely obrovské dýně a lidé se oblékali do převleků, aby se chránili před zlými duchy. Do Ameriky se svátek dostal až společně s přistěhovalci z Irska v 19. století. Postupem času dostal Halloween podobu, jakou známe dnes.

A co všechno žáci dál v tento den v klubu podnikli? Vytvořili si halloweenské masky dýní, společnými silami si vyhledali tematicky laděná slova v osmisměrce a podařilo se jim také najít tajný vzkaz. O přestávce si dopřáli sladkou odměnu, aby měli sílu na závěrečné strašidelné video s příšerkami a veselou písničkou o koledujících dětech.

Autor článku: Mgr. Lenka Parmová