Květen

21Kvě2024

Deváťáci si připomněli konec 2. světové války exkurzí do Národního památníku v Hrabyni

Již 79 let si připomínáme 8. května vítězství nad fašismem v Evropě. Dnešní děti znají události roku 1945 jen z fotek, z filmů a z PC her. A protože do Národního památníku 2. světové války v Hrabyni je to z Vratimova kousek, vydali se žáci 9. tříd se svými tř. učitelkami v úterý 14. května 2024 na exkurzi do největšího památníku ostravsko– opavské operace do Hrabyně.

Exkurze měla 3 části. Nejprve si žáci prohlédli bojovou techniku umístěnou vedle hlavní budovy památníku. 

Pak účastníci exkurze absolvovali dvouhodinovou prohlídku v hlavním objektu památníku, ve kterém postupně zhlédli pamětní síň se sarkofágem s hlínou z 26 míst, kde bojovali a umírali českoslovenští občané. Pak se vydali na prohlídku expozice Těžká léta, která mapuje vojenský, politický, kulturní, hospodářský i běžný civilní život v Československu v letech 1938-1945. Nejvíc žáky zaujala bojová scéna, která se snaží simulovat život uprostřed bojů. Celá exkurze graduje v části věnované holokaustu. Nejprve se žáci ocitli v místnosti s aranžovanou scénou „schody smrti“, připomínající život v koncentračních táborech, poté pokračovali před sádrovou předlohu Sousoší lidických dětí. 

Ve 3. části se žáci usadili ve výukové místnosti informačního centra a absolvovali edukační program s názvem „Nezačalo to až v Osvětimi“. 

Po celou dobu exkurze si žáci své nově nabyté znalosti, názory i emoce zaznamenávali do pracovních listů, které si s sebou odvezli domů. Kromě nich si s sebou domů odnesli i mnoho důkazů o hrůzách války, které nemají nic společného se šťastným a svobodným životem, který naše děti v současné době prožívají. Doufejme, že se naši žáci budou i nadále setkávat s válečnými útrapami jen prostřednictvím výstavních expozic, ale nikdy ho nepoznají ve svém skutečném životě.

                                                                                              za organizátory exkurze Mgr. Pavlína Kožušníková

15Kvě2024

Od 1. ledna 2024 došlo v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke změnám pravidel při stanovení úplaty ve školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely bude nyní ve školách školských zařízeních stanovovat výši úplaty za školní družinu zřizovatel. Doposud výši úplaty stanovoval vždy ředitel dané školy.

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem byl úplatek za školní družinu od 1. 9. 2024 stanoven ve výši 1 000 Kč na jedno pololetí (tedy 2 000 Kč na celý školní rok).

Více informací naleznete v následujícím odkazu: Změna úplaty v ŠD

15Kvě2024

Naše nová venkovní učebna byla vybudována v rámci projektu „Venkovní odborná učebna ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192“ reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001860.

Na realizaci projektu obdržela škola dotaci z EU v rámci 111. výzvy IROP.

15Kvě2024

Již tradičně žáci 2. stupně naší školy nocují ve škole v rámci akce Noc s Andersenem. V průběhu této akce si hravou formou společně připomínají literární výročí roku. Letos se termín této celostátní akce kryl s termínem dne otevřených dveří, který se konal u příležitosti 115. výročí založení naší školy. Takže organizátoři akce museli vymyslet jiný termín i jiný název akce. Nakonec se rozhodli nocování uspořádat 7. května 2024 a nocovalo se s Ferdou Mravencem Ondřeje Sekory. A tak účastníci přišli tentokrát v kostýmech Ferdy Mravence, komárů, Berušek, Brouka Pytlíka atd.

Hned na začátku programu vytvořili účastníci nocování bulvární noviny, které měly informovat o životě Ferdy Mravence a jeho přátel. Přítomní si navzájem sdělili mnoho skandálních informací ze života této populární postavičky. Nejzajímavější příhodu navíc přehráli jako scénku.

V průběhu večera účastníci nocování létali jako broučci Jana Karafiáta, z jednotlivých veršů sestavovali Baladu dětskou Jana Nerudy nebo hledali v knihách ukryté postavy a jejich charakteristiky z knihy Staré řecké báje a pověsti Eduarda Petišky. Paní učitelka Beruška Kludková uspořádala hospodský kvíz, ve kterém prověřila přítomné ve znalosti příběhů z Rychlých šípů, které napsal Jaroslav Foglar. Protože si letos připomínáme i výročí úmrtí Jakuba Arbesa, závěr večera patřil tajemnu a neuvěřitelným příběhům. Žáci si vylosovali kartičku z party hry Černé historky a na její téma měli vymyslet svůj hrůzostrašný příběh. Těmito příběhy pak ozdobili Hrůzostrašovník.

A pak se už některým účastníkům zavíraly oči jako těm broučkům ve stejnojmenné knize Jana Karafiáta, a proto si roztáhli své spacáky, před usnutím si ještě chvíli povídali a pak spali a spali a spali…

FOTOGALERIE

za organizátory Beruška Kožušníková,
vedoucí šk. knihovny

15Kvě2024

 

V pondělí 6. května 2024 se odpoledne konala již tradiční přehlídka mladých recitátorů 2. stupně naší školy, na které se sešli nejlepší recitátoři, přesněji řečeno recitátorky z 6. – 9. tříd. Také v komisi usedly jen paní učitelky, takže letošní školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně bylo čistě dívčí záležitostí.

Dívky nejčastěji recitovaly verše Karla Jaromíra Erbena, Jaroslava Seiferta a Jiřího Suchého a jejich výkony měly velmi dobrou úroveň. Přítomné paní učitelky nakonec rozhodly o tomto pořadí na stupních vítězů.

V kategorii 6. – 7. tříd:

  1. Jana Kučerová ze 7. třídy
  2. Martina Bradáčová z 6. B
  3. Klára Zárubová ze 6. A.

V kategorii 8. – 9. tříd:

  1. Sofie Nuňez z 9. A
  2. Valentýna Chovancová z 8. B
  3. Adéla Dražinová z 8. B.

Všem zúčastněným děkujeme za příjemné odpoledne, ve kterém jsme zhlédli jejich milá vystoupení a přejeme jim mnoho dalších recitátorských úspěchů.

FOTOGALERIE

porota školního kola recitační soutěže

10Kvě2024

Výuka informatiky v lavicích je i přes všechnu možnou dostupnou interaktivní techniku, digitální technologie nebo roboty, kterými škola disponuje, přece jen odlišná od praxe samotné. A právě proto, aby mohli žáci 8. ročníku naší školy porovnat své nabyté vědomosti s praxí, navštívili dne 26. 4. 2024 VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, kde absolvovali prohlídku ve Smart Factory, což je vlastně modelová továrna budoucnosti. Smart Factory byla na VŠB-TU Ostrava vybudována v rámci projektu „Platforma nových technologií“ a uvedena do provozu na podzim 2020. Jedná se o komplexní, špičkově vybavenou laboratoř pro výuku, demonstraci, testování a výzkum technologií využívaných pro digitalizaci průmyslu.

Naši žáci se tak zde mohli seznámit například s robotizovanou automatickou linkou nebo s mobilními průmyslovými roboty, kteří jsou v rámci Smart Factory využívány pro přepravu hotových výrobků a umožňují autonomní pohyb v celém prostoru laboratoře. Zajímavostí pro ně také zcela jistě byla „netradiční“ virtuální realita, protože Smart Factory je možné procházet, objevovat a ovládat také pomocí virtuální reality.

Následně žáky přivítala Home Care laboratoř, která je vlastně supermoderním bydlením s velkým množstvím technologií, které jsou používány v inteligentní domácnosti a ve velké míře zajišťují podporu nezávislého bydlení například seniorů nebo osob s handicapem.

Závěr návštěvy byl zajímavý zejména pro chlapce – jednalo se o Mobility laboratoř, která se zaměřuje na moderní elektronické automobilové systémy. Není nad to mít možnost posadit se do automobilu a “omrknout” moderní systémy přímo uvnitř.

Naše škola v rámci výuky informatiky spolupracuje s VŠB, konkrétně s Technickou univerzitou, již delší dobu a věříme, že se nejednalo o naši poslední návštěvu.

FOTOGALERIE

Mgr. Miroslav Kaňok, vyučující informatiky

10Kvě2024

Umístění:
1.třída:
1.Renata Gabrielová
2.Linda Motyková
3.Leontýna Grobarčíková

2.třída:
1.Jakub Vaněk
2.Eliška Křížová
3.Nela Smutná

3.třída:
1.Marie Zajacová
2.Filip Grobař
3.Laura Mazáková

4.třída:
1.Jirka Vaněk
 
2.Eliška Mikulenková
3.Adam Novotný

5.třída:
1.Sofie Krausová
2.Eva Pěknicová
3.Klára Pecháčková

10Kvě2024

Fotbalový turnaj McDonald‘s Cup, který vede malé děti v celé ČR k pohybu, už slaví tento rok čtvrt století a malí fotbalisté ze ZŠ si mohou mezi sebou poměřit úroveň svých fotbalových dovedností. Prioritou není vyhrát, ale užít si radost z odehraného zápasu.

V letošním školním roce si 26. dubna v obvodním kole zasoutěžili i naši žáci: Jakub Nenička, Daniel Dohnal, Tobiáš Sušil /2. tř./, Filip Grobař, Alex Plaček /3. A/, Marek Farník, Štěpán Černek, Dalibor Tomis /3. B/. Hráli velice zapáleně a umístili se na 2. místě z celkového počtu sedmi týmů. Postoupili do okresního kola, které se konalo v Ostravě – Porubě dne 7. 5. 2024 a skončili na 6. místě. Děkujeme všem zúčastněným hráčům za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Kateřina Mellová

8Kvě2024

Konečně je tu skoro závěr školního roku a s ním i vytoužený výlet!

Tentokrát jsme se dne 7. května vydali s 3. A, 3. B a 4. třídou na Štramberk. Na děti čekalo mnoho netradičních zážitků. Na začátku nás v jeskyni Šipka přivítal neandrtálec Bertík. Dozvěděli jsme se, že na tomto místě kdysi dávno archeologové vykopali čelist malého pravěkého chlapce a kostru skalního medvěda. Proto se skála jmenuje Medvědí skála. Dále naše kroky směřovaly do místní pekárny U Kači, kde nám při pečení štramberských uší hlavní pekař se zaujetím prozradil spoustu zajímavostí o této tradiční pochoutce. Například jak Tataři usekávali Štramberákům uši při nájezdech Štramberku a převáželi je prosolené v pytlích jako cenný skalp na důkaz toho, kolik štramberských lidí porazili! Na vlastní oči jsme viděli, jak celá výroba probíhá a jako správní pekaři jsme si jedno ucho sami upekli a snědli. Pak jsme navštívili Minizoo, kde nám nadšený chovatel a cestovatel Marek Jeřábek poutavým a vtipným výkladem představil rozmanité druhy tropických ryb, exotických hadů, ještěrů, pavouků a jedovatých žab. Mohli jsme si prohlédnout také Karla, dravou obří želvu kajmanku i roztomilé opičky. A kdo se nebál, mohl zapózovat s hadem za krkem! Pro nejsilnější povahy bylo na závěr připraveno krmení želváka Karla malými myškami. Ukápla nejedna slza! Posilněni svačinou jsme se vydali zdolat 166 schodů, které nás dovedly na věž Štramberské Trúby. Na závěr děti dostaly toužebně očekávaný rozchod, při kterém, podobně jako nájezdníci Tataři, zdolávali všechny obchůdky s dobrotami a důkladně provětrali své peněženky! Ty zůstaly sice prázdné, ale my jsme naopak odjížděli nabití pozitivní náladou a zážitky, na které se nezapomíná!

FOTOGALERIE

Za všechny třeťáky a čtvrťáky Mgr. Ivana Bernatíková

8Kvě2024

Na poslední aprílový den 30. dubna jsme si s dětmi 4. třídy naplánovali Den Naruby.

Děti se předem domluvily a v týmech si připravili hodinu JČ, M, ČT a TV, samozřejmě netradičně, zábavně, vtipně, prostě po vzoru J. A. Komenského: ŠKOLA HROU!

Všichni jsme si to užili, skvěle se bavili, ale mnohdy i zahřáli mozkové závity. Také si někteří uvědomili, jak náročné je něco vymyslet tak, aby z toho nevznikl úplný chaos! Musím ale říct, že se všichni snažili, měli to poctivě připravené, včetně nakopírovaných pracovních listů, prostě se toho ujali zodpovědně. Za to patří dík také rodičům, kteří jim pomáhali s přípravou na hodinu. Na závěr bych chtěla poděkovat i dětem. Chce to totiž odvahu jít postavit se před třídu, vést hodinu a ukočírovat to. Mnozí končili hodinu se slovy:“ Fakt to nemáte, paní učitelko, jednoduché!“

Je fajn umět se na svět podívat očima toho druhého.

Za čtvrťáky tř. uč. Ivana Bernatíková