Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archiv

Nejnovější komentáře

 

Budou se záložky do knih vratimovských žáků líbit v Bratislavě?

      Již poněkolikáté se naši žáci zapojili do česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia „Záložka do knihy spojuje školy“. Letošní již 9. ročník projektu měl téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ a jeho cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

     Celý měsíc říjen všichni žáci kreslili, stříhali, lepili a laminovali, a tak různými výtvarnými technikami vyráběli záložky do knih, ze kterých vznikla krásná výstavka ve školní knihovně, kterou postupně zhlédly všechny děti ze školy. Na konci října si pak žáci záložky vyměnili se žáky ze Základní školy M. R. Štefánika na ulici Grösslingová v Bratislavě. Kromě záložek poslali poštou na Slovensko i dopisy pro žáky partnerské školy, ve kterých se představili a napsali do nich i své kontakty. Teď netrpělivě čekají na odpovědi bratislavských žáků.

     Kromě vyrábění záložek a psaní dopisů se vratimovští žáci ve svých hodinách literatury měli možnost seznámit i se slovenským jazykem. Nejprve si četli ukázky ze slovenského slabikáře, pak se pustili do překladu i náročnějšího slovenského textu. V mnoha třídách se ukázalo, že děti umí daleko více než jen přečíst slovenský text, protože mají Slováky mezi svými rodinnými příslušníky. Nakonec se hodiny literatury změnily ve velmi zábavné žákovské besedy.

     V říjnu tohoto roku celá naše společnost slavila 100. výročí vzniku Československa. Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ se stal důstojnou součástí těchto oslav, protože prakticky dokázal, že Češi a Slováci sice už nežijí ve společném státě, ale stále umí zorganizovat velice pěkné společné projekty.  

                         vedoucí školní knihovny Mgr. Pavlína Kožušníková

 

      V pátek, 2. listopadu, si žáci třetí a čtvrté třídy, navštěvující školní družinu, zpříjemnili tento den vlastní „Halloween party“, která se konala v tělocvičně školy. Žáci se tak proměnili na upíry, démony, čarodějnice a spoustu dalších strašidelných postav. Svým vystoupením tak vtipně prezentovali každou z těchto postav. Všichni pracovali s nadšením, pohybové aktivity s hudbou a v kostýmech je velmi zaujaly.

Mgr. Michaela Černotová

fotogalerie

 

Stravování v době absence dítěte ve školském zařízení (nemoc, výlet, exkurze, škola v přírodě, …)

Žák základní školy má právo odebrat oběd. Podávané jídlo dětem a žákům v době pobytu ve škole je dotované státem.

(Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání § 119 Zařízení školního stravování – zajišťuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, …

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. § 4 odstavec 9 První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.)

Bližší informace níže:

Odhlašování stravy a ceny stravy v případě neodhlášené stravy v době absence ve školském zařízení

 

      Ve dnech  24. a 25. 10. 2018 se žáci 6. ročníků zúčastnili v rámci hodin výtvarné výchovy edukačního programu Galerie výtvarného umění v Ostravě. Během programu, jenž nesl název „Rozsviťme si“, se měli žáci možnost nejen seznámit s uměním v našem regionu v průběhu let 1918 až 1938, ale také připomenout si letošní 100. výročí založení první republiky a dotknout se proměn, kterými region v tomto období prošel. Bylo velmi zajímavé zjistit, co již zcela vymizelo, ale naopak také to, co zde nadále zůstalo, a také zažít okamžik, kdy se žáci  společně pokusili „rozsvítit tvář černé země“.  

Celý článek

      Dne 22.10. 2018 jsme se  společně s  p.uč. Kavalovou a p. vychovatelkou Vilkovou vydali na podzimní vycházku do přírody. Naším cílem byl lesopark Hrabovjanka za lávkou přes řeku Ostravici, kde stával původní mlýn. Autobus směr Ostrava nás dovezl k OZU v Kunčicích. Odtud jsme pěšky přešli přes lávku, která propojuje oba břehy řeky Ostravice a dostali se k našemu cíli.

      V lesoparku jsme si pohráli, zaskotačili a zacvičili si v lanáčku pro děti. Využili jsem všech herních prvků jako houpaček, kladinky, průlezek,atd… Jen vodní hrátky nám paní učitelka vzhledem k teplotě vzduchu nechtěla povolit. Formou hádanek jsme si procvičili zvířata a poznávali rostliny či listy stromů při hře přírodního pexesa. Společnost nám dělali kačena a kačer, kteří se k nám přidali cestou a plavali v blízkém potůčku. Svačina nám při pobytu na čerstvém vzduchu chutnala přímo náramně. Navíc jsme si ji dopřáli v přírodním altánku, kde střecha byla tvořena propletenými větvemi s ještě olistěnými proutky vrb.

      Osvěženi a s novými poznatky o přírodě jsme se zpět do Vratimova vraceli po cyklostezce. Cestou jsme si ještě  ukazovali známé druhy stromů, sbírali a rozlišovali listy. Míjeli jsme významná místa obce jako hřbitov, katolický kostel a ukázali si i budovu staré školy. Pobyt venku s asi 3 km dlouhou procházkou způsobil, že do nás oběd ve školní jídelně přímo padal. V zimním období si zase určitě někam vyrazíme.

žáci 1. A a Mgr. Nelly Kavalová