Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archivy

Nejnovější komentáře

 
     Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme si v naší škole připomněli Evropský den jazyků. Jeho vyhlašovatelem je již od roku 2001 Rada Evropy. Jejím cílem je, aby se 800 milionů Evropanů, kteří žijí ve 47 členských státech, více učilo cizí jazyky v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak i mimo ni.      A jak den probíhal u nás? Žáci si na šesti stanovištích připravili na všechny přestávky v průběhu celého dopoledne pro své spolužáky kvízy, zajímavosti, suvenýry a někteří i krajové speciality zemí, jejichž jazyk ovládají. Mohli se zdokonalit v nejrůznějších slovanských jazycích, v angličtině, v němčině, v ruštině, ve vietnamštině, a dokonce i v korejštině a v japonštině. Bylo vidět, že naše žáky cizí jazyky velmi zajímají, protože jednotlivá stanoviště byla každou přestávku v obležení zvídavých dětí.

     Největší zájem vzbudil stánek s vietnamskými specialitami, které si pro své spolužáky v tradičních bambusových nádobách připravili žáci Trinh Minh a Trinh Phuong. Za zmínku stojí i stanoviště dívek Natálie Dedkové a Vanessy Korduljakové, které si kromě zajímavostí o Japonsku přinesly i kimono, hůlky, oblíbená manga a katanu. Poděkování však patří všem žákům, kteří se podíleli na organizaci Evropského dne jazyků na naší škole, a zpříjemnili tak svým spolužákům přestávky. Za pomoc při přípravě bych ráda poděkovala i paní učitelce Kožušníkové a Velčovské, které žákům pomohly s přípravou jednotlivých stanovišť.

      O úspěchu akce svědčil velký zájem většiny žáků. S aktivními přestávkami den utekl jako voda. Letošní první ročník ukázal velké možnosti tohoto projektu, takže někteří žáci již nyní plánují příští ročník. Třeba nám přibude i další jazyk, možná jsme někoho inspirovali ke studiu nového jazyka. Nadšení a elán, s jakým se naši žáci letos zhostili zkušebního ročníku dne jazyků, jen potvrzují, že dnešní mladá generace vnímá znalost cizích jazyků jako jednu z nejdůležitějších oblastí jejich vzdělávání.

koordinátorka akce Lenka Parmová

fotogalerie

 

Aktivně i o prázdninách

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám nabídli aktivně strávený čas Vašich dětí o jarních prázdninách a to prostřednictvím Kurzu lyžování a snowboardingu.  Tento kurz je realizován prostřednictvím agentury FITANO CLUB a koná se v termínu od 10. 2. 2020 do 14. 2. 2020.

V příloze najdete veškeré informace o kurzu a také závaznou přihlášku. V případě, že máte o lyžařský kurz zájem, vyplňte prosím přihlášku a odevzdejte ji paní učitelce Nelle Kavalové (sborovna 1. stupně v přízemí školy) a to do 20. 12. 2019. Pro platbu za lyžařský kurz postupujte dle informací uvedených v příloze.

Neváhejte využít možnosti pro Vaše děti objevit krásu lyžování a snowboardingu, naučit se jejich základům nebo naopak zdokonalit se v jejich technice. Vše děti využijí na lyžařském kurzu, který absolvují v 7. ročníku. Jako bonus nabízíme možnost, v případě Vašeho zájmu, jezdit společně s dětmi a zakoupit si díky tomuto kurzu zlevněné jízdné na vlek.

Informace + přihláška pro zájemce LŠ 2020

 

 

Žáci a žákyně naší školy Marek Chwistek (6. B), Adéla Staníčková (7. B), Ivana Chwistková (8. A) a Hana Tichopádová (8. A) vypomáhali při turnaji postižených stolních tenistů Czech Open 2019 – Para Table Tennis postiženým hráčům jako podávači míčků. Právem můžeme být na tyto žáky pyšni a touto cestou bychom jim rádi za jejich iniciativu poděkovali.

Děkovný dopis v následujícím odkazu Poděkování ZŠ Vratimov.

Vážení rodiče,
tímto Vám oznamujeme, že dne 27. 9. 2019 bude všem žákům školy uděleno ředitelské volno, které rovněž platí pro provoz školní družiny. Důvodem pro jeho udělení jsou nenadálé stavební práce, které vznikly v důsledku realizace přístavby šaten a opravy fasády školy. Tímto opatřením se škola snaží chránit bezpečí Vašich dětí.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme Vám za Vaše pochopení.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

 

Krok za krokem ke společnému cíli     

     Prázdniny utekly jako voda a je tady opět začátek dalšího školního roku. Společně s ním jde, jako každým rokem, ruku v ruce adaptační kurz 6. ročníků. Adaptační kurz je skvělou příležitostí, jak se mohou noví žáci, kteří k nám přicházejí ze Základní školy Řepiště, začlenit do svého nového kolektivu, poznat své nové spolužáky, najít si kamarády, zkrátka adaptovat se na zcela jiné prostředí, než na které byli zvyklí.  Je také ale jedinečnou možností, která napomůže třídnímu učiteli, který povede svou třídu po celé čtyři roky školní docházky, vidět své děti z jiného úhlu pohledu, než mu skýtají školní lavice. A naopak, žákům zase napomůže blíže poznat svého nového třídního učitele. To vše vytváří dobrý a pevný základ pro jejich společné fungování. Celý článek