Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archiv

Nejnovější komentáře

Dne 18. ledna 2018 jsme se zúčastnili již tradiční akce s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Tato akce se konala v Kulturním domě K – TRIO v Ostravě – Hrabůvce ve spolupráci s odbornými učilišti a středními odbornými školami pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách ČR, UNIHOST.„Řemeslo má zlaté dno“ je soutěž šestičlenných družstev, ve které žáci plní jednotlivé soutěžní úkoly v praktických, odborných i vědomostních programech zaměřených na řemeslné a odborné činnosti. Pro soutěžící družstva byla připravena interaktivní stanoviště, na kterých se prezentovala konkrétní řemesla či obory praktickým úkolem. Pod odborným vedením si mohli žáci vyzkoušet vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem. Každé stanoviště mělo vymezený časový limit – 8 minut. Úkol plnili zvolení členové družstva za aktivní podpory zbývajících spolužáků. Podmínkou bylo vystřídání všech členů družstva na připravených interaktivních stanovištích během soutěže. Samotná soutěž trvala asi 3 hodiny.

Naši školu reprezentovalo šestičlenné družstvo žáků 9. ročníku: M. Dudková, K. Kaločová, G. Rohlová, N. Irglová, O. Botur a G. N. Füssy, Ty čekalo 18 různorodých úkolů, které je měly jednak zaujmout, tak i ve zkratce ukázat, co obnáší nejen jednotlivé učební a studijní obory, ale i povolání, na která studium žáky připravuje. Postupně se seznámili například s profesemi kuchař, prodavač, aranžér, zdravotní sestra, stejně tak jako s obory techničtějšího rázu jako je truhlář, elektrikář či obkladač. Těžko říci, na kterém stanovišti se jim líbilo nejvíce a které pro ně bylo nejnáročnější. Do všeho šli s plným nasazením – ať už se jednalo o aranžování kytice, obvazování raněného, smažení palačinky nebo zatloukání hřebíků do podkovy. 

Celá akce byla zakončena vyhlášením výsledků nejúspěšnějších družstev. Naši „deváťáci“ se umístili na 1. místě ze tří nejúspěšnějších škol. Z akce si tak odnášeli nejen hodnotné ceny, ale také cenné zkušenosti a příjemné zážitky.

fotogalerie

Mgr. Martina Pelikánová

     

      Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Přípravy na ně v ZŠ Vratimov na Masarykově náměstí začaly již v období prvních podzimních plískanic. Celý listopad děti v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností pilně vyráběly výrobky, kterými se pak pochlubili na již tradičním vánočním jarmarku. O jejich kvalitě svědčí skutečnost, že letošní výdělek z jarmarku je historicky nejvyšší.

     V hodinách dějepisu se postupně seznámili se všemi tradičními svátky a s nimi spjatými zvyky a tradicemi. Takže si postupně prožili svátek svatého Martina, svaté Kateřiny, svatého Ondřeje, svaté Barbory, svatého Mikuláše i svaté Lucie. Největší očekávání samozřejmě ovládlo naši školu 5. prosince, kdy ji navštívil svatý Mikuláš s nádhernými anděly a skupinkou rozdováděných čertů. Naštěstí i letos se jejich nadělování obešlo beze ztrát a žádný z našich žáků do pekla odnesen nebyl.

      V průběhu Adventu se děti zúčastňovaly nejrůznějších akcí. Naši žáci prožili nezapomenutelný program ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s názvem Vánoce na dědině, navštívili Planetárium Ostrava, pekli perníčky v Ostravském muzeu, prohlídli si výrobnu tolik oblíbené Marlenky ve Frýdku – Místku, soutěžili na Vánočním master chefu na Krakovské.

      Nejvíce zábavy přinesl poslední adventní týden. Celý týden žáci v různých hodinách plnili různé vánoční úkoly a předváděli vánoční zvyky a tradice. V úterý jsme zhlédli krásný koncert ZUŠ Vratimov. Ve středu navštívilo naši školu oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové. Při jejich představení se děti nejen dozvěděly mnoho nového z dějin literatury, ale opět se naše tělocvična otřásala smíchem a nadšeným potleskem. Žáci 1. stupně se skvěle bavili u programu Pohádky z našeho statku a žáci 2. stupně u Divadelní učebnice.

      Poslední den patřil třídním projektům. V jeho úvodu si osmáci připravili školní hlášení o vánočních zvycích a tradicích ve Vratimově. Celé jejich vystoupení doprovodila svou krásnou hrou na trumpetu Markéta Hrmelová. Pak už se žáci 2. stupně vrhli do soutěžení a ve svých třídách uspořádali soutěže v oblíbených disciplínách – v Dobble, v piškvorkách a v ping pongu. Mistry ve svých třídách se v Dobble stali: Matěj Cander (6. třída), Antonín Hynčica (7. tř.), Bořek Čuda (8. třída) a Ondřej Botur (9. tř.). V piškvorkách zvítězili: Filip Křivánek (6. tř.), Matěj Šindler (7. tř.), Matěj Janák (8. tř.) a Kristýna Kaločová (9. tř.). V ping pongu všechny své spolužáky porazili: Filip Hrabal (6. tř.), Denis Willert (7. tř.), Matěj Janák (8. tř.) a Jakub Batfalský (9. tř.). Závěr celého dne i celého kalendářního roku u nás ve škole patřil třídnickým hodinám, ve kterých si děti navzájem nadělovaly dárky, zpívaly koledy, hrály hry, vyslovovaly přání pro školní kolektivy, pro paní učitelky i pro celou naši školu. Nezbývá než jim přát, aby se všechna jejich přání v průběhu roku 2018 splnila.

Mgr. Pavlína Kožušníková

Celý článek

 

     Veselé vánoce a šťastný nový rok!

     Nechte stranou starosti,

     je tu doba radosti.

     Ať se u Vás zpívá, slaví,

     v novém roce štěstí, zdraví.

                                                                                                                            Zaměstnanci školy

 

Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže s názvem „Pod pirátskou vlajkou“. Vyřádili se při tvoření fantastických vodních plavidel, truhel s pokladem, podvodních monster, pirátů všeho druhu, zakletých ostrovů a map. Slavnostní vyhlášení této soutěže proběhlo dne 3. Listopadu 2017 v Moravské Ostravě na Středisku volného času. K našemu potěšení i za účasti našich děvčat Julie Kožušníkové a Adély Reifové ze 4. B, která ve své kategorii vytvořila vítěznou práci. Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy našich malých výtvarníků. 

Mgr. Jana Kotásková