Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192

Prezentace

Archiv

Nejnovější komentáře

10. 5. 2017 – 21. ročník celonárodní květinové sbírky

Ve středu 10. 5. může na naší škole každý žák přispět částkou 20,- Kč do sbírky „Liga proti rakovině.“ Touto částkou nejenže přispěje do této sbírky, ale získá kvítek v podobě sluníčka a letáček s informacemi. 

Kup kvítek jak sluníčko, pomoz aspoň maličko!

 

Gratulujeme k 1. místu!!!     

     Začátkem dubna proběhlo na Wichterlově gymnáziu v Ostravě Porubě okresní kolo matematické olympiády. Této tradiční soutěže se účastní nejlepší matematické talenty z mnoha ostravských škol a gymnázií. Proto nás velmi potěšilo, že se v této nemalé konkurenci umístili naši žáci Tereza Zárubová a Matěj Šindler z 6. A na prvních místech. Věříme, že jim bojovnost vydrží, a že toto jejich vítězství nebude poslední.

Mgr. Dana Dalihodová

 

Motto:
„Tak tedy poslouchejte, pohádka začíná. Až si ji povíme celou, budeme vědět víc, než víme teď.“
H. Ch. Andersen: Sněhová královna

       Příběh letošní Noci s Andersenem jsme v pátek 31. března 2017 začali prožívat opravdu sladce – návštěvou vratimovské cukrárny. Cestou tam i zpět jsme si užili krásného jarního počasí, v samotné cukrárně jsme si pochutnali na dobrotách. Plni energie jsme se už nemohli dočkat úkolů, které nás čekaly v programu letošní Noci s Andersenem.
První 2 hodiny zaplnila výtvarná dílna, ve které si žáci vytvořili masky Fifinky, Bobíka, Myšpulína a Pindi. Hlavním tématem letošního nocování byl totiž Čtyřlístek. Kromě výroby masek si děti zkusily i vymyslet a zahrát příběh, ve kterém se v hlavních postavách objevily právě tyto populární postavičky. Ukázalo se, že naši žáci mají velkou fantazii a další pokračování dobrodružství slavného Čtyřlístku pro ně není žádný problém.
Ve druhé části nocování jsme si připomněli dílo Josefa Lady, od jehož úmrtí letos v prosinci uplyne 60 let. Děti skládaly online pexeso s jeho obrázky. Vítězka Darina Budyšová z 8. třídy to dokázala na nejméně kliknutí.
V následující bloku jsme řešili testy, ve kterých se žáci snažili blíže poznat životní osudy i díla H. Ch. Andersena a Astrid Lindgrenové, protože v letošním roce uplyne 110. výročí narození této nejslavnější autorky dětských knih na světě.
Další hodinu jsme věnovali slezskému bardu Petru Bezručovi, 15. září to bude již 150 let od jeho narození v Opavě. Nejprve jsme zhlédli zhudebněné ukázky některých textů z básnické sbírky Slezské písně. Pak žáci obdrželi text básně Kdo na moje místo a měli k němu sami vytvořit své hudební aranžmá. Dočkali jsme se melodramatu, scénického čtení, ale i beatboxového vystoupení. Také se našli odvážlivci a text Petra Bezruče zarappovali nebo ho zazpívali ve stylu disca. Celý blok zakončilo společné karaoke písní dle výběru žáků.
Protože byla již venku tma a také hodiny ukazovaly, že je již čas na závěrečné zdobení pohádkovníku, byl pravý čas na literární tvorbu našich nocležníků. Tentokrát na téma Cirkus. V jejich autorském čtení jsme slyšeli pohádky, fantasy i detektivní příběhy, dokonce se někteří pokusili o básnickou tvorbu. Po čtení na dobrou noc byla ta pravá chvíle si připravit své karimatky a spacáky a nechat si o tom všem už jen zdát.
Doufáme, že v průběhu letošní Noci s Andersenem se nám podařilo naplnit její motto a že žáci opravdu odcházeli s pocitem, že ví víc. Víc o literatuře, o svých kamarádech, o paní učitelkách a možná i o sobě.

Mgr. Pavlína Kožušníková a Mgr. Eva Macháčová

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne
7. dubna 2017 od 14 do 17 hodin v budově školy.

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
  • případná odborná či lékařská doporučení.

Informace:

Informace MŠMT k organizaci zápisu k povinné školní docházce
Desatero pro rodiče

     Vážení rodiče, pokud máte technické možnosti, tak bychom Vás z důvodu urychlení průběhu zápisu chtěli požádat o vyplnění níže uvedených formulářů a jejich zaslání na e-mail: zs.masarykovo@tiscali.cz nejpozději do 4. 4. 2017. Pokud nemáte možnost tyto formuláře vyplnit, vyplníte je až při samotném zápisu.

Formuláře k vyplnění:

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisový list do 1.třídy

     Přijímání dětí do 1. tříd základních škol se řídí čl. 2, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vratimov. Školský obvod Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí 192, tvoří ulice:

Adámkova, Buničitá, Družstevní, Frýdecká, Horní, Husova, Hřbitovní, J. Žemly, K Sokolovně, K Závorám, Lesní, Masarykovo náměstí, Mourová, Na Novém poli, Nádražní, Na Hermaně, Na Popinci, Na Slezance, Na Stezce, Okrajová, Pod Kovárnou, Polní, Popinecká, Radniční náměstí, Rodinná, Říční, Selská, Sezonní, Sokolská, Strmá, Sumínova, Školní, Tovární, U Hráze, U Jeslí, U Nového lesa, U Padolu, U Rozvodny, U Rybníka, U Společenského domu, U Staré školy, U Strouhy, U Trati, U Vodojemu, Úzká, Vodárenská, Výletní, Zaryjská.

Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území města Vratimova.

Naše škola žákům nabízí:

  • výuku dle vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“
  • výuku anglického jazyka od 1. třídy
  • moderně vybavené učebny (interaktivní tabule, tablety, jazyková a počítačová učebna, žákovská knihovna, …)
  • provoz šk. družiny od 6:30 do 16:00 hod
  • ozdravné a ekologické programy, vzdělávací zájezdy do zahraničí, účast v projektech