PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Kyberšikana má červenou 2021“. Realizátorem projektu je organizace „Rizika internetu a komunikačních technologií“ Ostrava.

V rámci Moravskoslezského kraje se jedná o jedinou organizaci specializující se na rizika internetu a komunikačních technologií, která aktivně pořádá a organizuje akce směřující k minimalizaci těchto rizik. Cílem projektu „Kyberšikana má červenou 2021“ je pomocí klíčových aktivit projektu minimalizovat dopad rizik internetu na nejohroženější skupinu, jíž jsou žáci 2. stupně základní školy. Nemůžeme ale opominout také další klíčové osoby, a proto projekt v sobě zahrnuje jak školení pro učitele, tak také přednášku pro rodiče.

Dne 7. září 2021 se na naší škole konala přednáška pro rodiče, která byla zaměřena především na aktuální rizika sociálních sítí a internetu pro děti, na problematiku kyberšikany, úlohu rodiče, na možnosti spolupráce rodiče a dítěte v této oblasti nebo na konkrétní možnosti kontroly aktivit dítěte na poli moderních technologií.

Tímto bych ráda poděkovala všem rodičům za jejich zájem a za jejich účast na přednášce, neboť mě to jako ředitelku školy utvrdilo v přesvědčení, že tyto akce mají opravdu svůj smysl a napomáhají nám v našem společném fungování jako celku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *