DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Naše škola je zapojena do programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, na který je poskytována finanční podpora EU. Již od počátku školního roku 2021/2022 se škola zapojila do Národního plánu doučování (tzv. Podzimní doučování žáků). Jeho cílem bylo zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozil školní neúspěch, došlo u nich k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání vlivem distanční výuky nebo v extrémním případě mohlo hrozit vypadnutí ze vzdělávání. Jeho trvání bylo stanoveno do 31. 12. 2021. Na tento program v současné chvíli navazuje, a je zároveň jeho logickým pokračováním, program „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“, na který je nyní poskytována finanční podpora EU.

Pokud má Vaše dítě v prioritních předmětech nedostatečný prospěch, potřebuje podporu a vy máte zájem o jeho zařazení do tohoto doučování, kontaktujte, prosím, jednotlivé učitele. Zároveň prosím ty rodiče, jejichž dítě bylo do tohoto doučování zařazeno, a přesto jej nenavštěvuje, abyste opětovně zvážili přínos tohoto doučování pro Vaše dítě. Mnozí žáci do tohoto doučování nedocházejí, přestože by pro ně bylo opravdu velmi potřebné.

Bližší informace včetně rozdělení a časového rozvrhu jednotlivých skupin doučování ke stažení ZDE.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *