KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

V pondělí 21. února 2022 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci osmých a devátých ročníků, kteří se soutěže zúčastnili a uspěli v poslechovém cvičení, postoupili do části konverzační. Témata pro konverzaci byla opravdu velmi rozmanitá.

Na téma „jídlo“ pohovořila Evelína Kavalová ze třídy 8. A. O svých oblíbených knihách se rozpovídal Honza Černý z 9. B a Ondřej Píša z téže třídy nás zase seznámil se současnými hudebními trendy. Nguyen Anh Minh, žákyně 8. A, nám zaníceně vyprávěla o svém cestování, Natálie Šodková z 8. B zase o své rodině a její spolužačka Adéla Reifová nám prozradila své plány do budoucna. Nedílnou součástí soutěže byl také rozhovor ve dvojicích na zadané téma.

Porota složená z vyučujících anglického jazyka, kterými jsou Petra Mrnuštíková a Lenka Parmová, byla mile překvapena nejen vysokou konverzační úrovní všech soutěžících, ale také jejich pohotovostí a smyslem pro humor. Všichni navíc hovořili naprosto plynule, s klidem a lehkostí.

Porota nakonec vybrala žákyni Nguyen Minh Anh, aby naši školu reprezentovala v okresním kole této soutěže, která proběhla 15. března 2022 ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě. V kategorii II. A, kam Nguyen Minh Anh byla zařazena, soutěžilo 32 žáků z různých ostravských škol. Proto je 12. místo, na kterém se umístila, krásným výsledkem. Tímto bychom chtěli Sofii, jak naší žákyni běžně oslovujeme, poděkovat za příkladnou reprezentaci školy a pogratulovat k jejímu skvělému umístění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *