ŠKOLNÍ OSLAVA 105. NAROZENIN ČESKOSLOVENSKA

Na středu 25. října 2023 dostali žáci ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, neobvyklý domácí úkol. Měli totiž přijít v bílém, červeném nebo modrém oblečení. Vyučující 2. stupně se v tento den rozhodli uspořádat projektový den, kterým by připomněli 105. výročí založení Československa. Akce probíhala celé dopoledne celkem na 5 stanovištích.

Na prvním stanovišti zhlédli dojemné video o naší státní hymně, vyluštili o ní křížovku a napsali její text formou oblíbeného malovaného čtení.

Na druhém stanovišti vybarvili žáci státní znak. Pak zařazovali do jednotlivých historických zemí Čech, Moravy a Slezska nejrůznější řeky, města, pohoří a podobně, jejichž fotografie byly rozmístěny po třídě. Pokud si někdo nevěděl rady, mohl danou lokalitu vyhledat na tabletu.

Na 3. stanovišti prošli Československou stezku, ve které museli podle šifry sestavené ze správných odpovědí na 11 otázek o vzniku Československa vyluštit tajnou zprávu. Další důležité říjnové historické události si žáci připomněli v textech, ve kterých měli opravit chybně napsaná slova. K překvapení vyučujících právě tato činnost vyvolala v jednotlivých skupinách opravdu bouřlivé diskuze.

Na 4. stanovišti měly skupinky po pěti až šesti žácích za úkol přiřadit k přiděleným fotografiím prezidentů jejich jména, osobní i profesní informace a zajímavosti, které mohli žáci najít v knize Martina Velíška Putování za prezidenty. Nakonec všichni svůj úkol zvládli velmi dobře a vznikly velmi hezké přehledy všech československých a českých prezidentů.

Poslední 5. hodinu se sešli žáci jednotlivých tříd se svými třídními učiteli. Každý žák měl za úkol představit svým spolužákům jednu významnou českou osobnost, která proslavila v libovolném oboru naši zem. Závěr projektu patřil shrnutí a hodnocení celého projektového dne, který se nesl v příjemné pracovní atmosféře. Protože žáci pracovali ve skupinách, práce jim šla hezky od ruky a výsledky dnes zdobí nástěnky v jejich třídách. Nezbývá než popřát naší republice mnoho dalších úspěšných let a obyvatel, kteří se stejnou chutí, s jakou žáci 2. stupně plnili své úkoly, budou pro její budoucnost pracovat.

červeno-modro-bílí vyučující 2. stupně 

FOTOGALERIE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *