Category "Aktuality"

29Lis2023

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.

Stránky jsou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost přihlášky na semináře.

 

29Lis2023

Třída 3.A se rozhodla, že se v rámci projektu Hrdá škola zapojí do akce Dobrý skutek na Vánoce a uspořádá sbírku pro nadaci Pomoc  zvířatům v Ostravě-Porubě. Pro pejsky a kočičky budeme sbírat kapsičky, kostičky, granule a jiné dobroty. Můžete se s námi na sbírce podílet a nosit do 15. prosince do 3.A zakoupené dobroty.    

                                                                                                    Žáci 3.A    

16Lis2023

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

dne 14. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192 oznámil ředitelce školy, že všichni zaměstnanci školy se budou dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola bude pro žáky celý den zcela uzavřena, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo.

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

  1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic.
  2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.
  3. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání, konec tandemové výuky).
  4. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání).
  5. Neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické.
  6. Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu).

Není pro nás pochopitelný ani smysl zákona, který sice váže výši platů učitele na 130% průměrné mzdy, ale reálných je pouze 113%. Neustálá debata nad výší učitelských platů a řešení ve smyslu “vlk se nažral a koza zůstala celá” nám připadá jako krajně nedůstojná, nicméně v situaci, kdy státní pokladna zeje prázdnotou tohle není nic, co bychom jako učitelé nedokázali v rámci šetření vydržet.

Další zásah představuje krácení fondu sociálních a kulturních potřeb na polovinu a jeho vázání na povinnost důchodového připojištění, což povede k faktické ztrátě veškerých dosavadních pracovních bonusů pro zaměstnance škol s výjimkou příspěvku na důchod, který však bude zanedbatelný. I tohle jsme ovšem ochotni pochopit.

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy

Mgr. Jana Kotásková, předsedkyně Stávkového výboru zaměstnanců ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192

15Lis2023

Na středu 25. října 2023 dostali žáci ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, neobvyklý domácí úkol. Měli totiž přijít v bílém, červeném nebo modrém oblečení. Vyučující 2. stupně se v tento den rozhodli uspořádat projektový den, kterým by připomněli 105. výročí založení Československa. Akce probíhala celé dopoledne celkem na 5 stanovištích.

Na prvním stanovišti zhlédli dojemné video o naší státní hymně, vyluštili o ní křížovku a napsali její text formou oblíbeného malovaného čtení.

Na druhém stanovišti vybarvili žáci státní znak. Pak zařazovali do jednotlivých historických zemí Čech, Moravy a Slezska nejrůznější řeky, města, pohoří a podobně, jejichž fotografie byly rozmístěny po třídě. Pokud si někdo nevěděl rady, mohl danou lokalitu vyhledat na tabletu.

Na 3. stanovišti prošli Československou stezku, ve které museli podle šifry sestavené ze správných odpovědí na 11 otázek o vzniku Československa vyluštit tajnou zprávu. Další důležité říjnové historické události si žáci připomněli v textech, ve kterých měli opravit chybně napsaná slova. K překvapení vyučujících právě tato činnost vyvolala v jednotlivých skupinách opravdu bouřlivé diskuze.

Na 4. stanovišti měly skupinky po pěti až šesti žácích za úkol přiřadit k přiděleným fotografiím prezidentů jejich jména, osobní i profesní informace a zajímavosti, které mohli žáci najít v knize Martina Velíška Putování za prezidenty. Nakonec všichni svůj úkol zvládli velmi dobře a vznikly velmi hezké přehledy všech československých a českých prezidentů.

Poslední 5. hodinu se sešli žáci jednotlivých tříd se svými třídními učiteli. Každý žák měl za úkol představit svým spolužákům jednu významnou českou osobnost, která proslavila v libovolném oboru naši zem. Závěr projektu patřil shrnutí a hodnocení celého projektového dne, který se nesl v příjemné pracovní atmosféře. Protože žáci pracovali ve skupinách, práce jim šla hezky od ruky a výsledky dnes zdobí nástěnky v jejich třídách. Nezbývá než popřát naší republice mnoho dalších úspěšných let a obyvatel, kteří se stejnou chutí, s jakou žáci 2. stupně plnili své úkoly, budou pro její budoucnost pracovat.

červeno-modro-bílí vyučující 2. stupně 

FOTOGALERIE

31Říj2023

Dne 30. 10. proběhl Halloweenský program. Děti nejdříve vyzkoušely svou zručnost v tělocvičně, kde je čekaly zajímavé soutěže, na závěr ve svých třídách vytvářely halloweenskou výzdobu.

Mgr. Kateřina Sadílková, učitelka

22Říj2023

Jídlo je oblíbené téma při výuce angličtiny, ale hrozí, že vám každou hodinu bude kručet v břiše hlady a budete mít chuť na všechno, co uvidíte na obrázcích v učebnici. Proto se hladoví sedmáci rozhodli, že si připraví anglickou snídani ve školní kuchyňce.

Žáci 7. A se rozdělili do tří skupinek, dohodli se, co kdo přinese, a pustili se do kuchtění.

Volská oka, slanina, párky, fazole, zelenina a tousty – každý měl nějaký úkol a všechno šlo jako po másle, i legraci jsme si užili.

Žáci byli velmi šikovní, nic nepřipálili a všechno si po sobě pěkně uklidili. Po zhlédnutí fotografií nám rodiče nadšeně psali, že se těší na víkend, co jim jejich dětí ukuchtí doma. 😊

FOTOGALERIE

22Říj2023

V úterý 17. října se na naší škole konal první z letošních netradičních dnů v rámci programu Hrdá škola: SUIT-UP Day. Žáci i učitelé měli do školy přijít oblečeni formálně. Co si představit pod pojmem formální oblečení? No přeci košile, kravaty, obleky, šaty či kostýmky, zkrátka vše, co z děvčat udělá pravé dámy a z chlapců pravé gentlemany.

Den se rozhodně vydařil a děkuji všem, kteří do toho šli s námi.

Už se velmi těšíme na další netradiční den!

Miriam Kludková, školní metodik prevence

FOTOGALERIE

10Říj2023

Adaptační kurz 6. tříd 

V druhé polovině září proběhl pro žáky šestých tříd adaptační kurz, jehož cílem bylo otevřít pomyslné dveře do světa druhého stupně, hlouběji se poznat a stmelit kolektiv třídy.

                                                                                                          třídní učitelky 6.A, 6.B

V pondělí ráno jsme se sešli na nádraží ve Vratimově, odkud jsme cestovali autobusem do hotelu Paramon v Suché Rudné. Po příjezdu do krásného pohoří Jeseníků jsme se naobědvali a zabydleli ve svých pokojích. Odpoledne jsme si užili spoustu zábavy na hřišti i při nacvičování scének na večerní Hollywood Night.

Jelikož v úterý ráno nás překvapilo deštivé počasí, tak ihned po snídani jsme hráli stmelovací hry. První byla soutěž mezi třídami, kdy jsme běhali na tmavé chodbě s baterkou a opisovali text o knížeti Ruprechtovi. Další hra byla ve skupinkách. Měli jsme na každé písmenko abecedy najít nějaký předmět a seřadit je abecedně. Tato hra nás velmi bavila.
I přes počáteční nepřízeň počasí se po obědě vyjasnilo a proto jsme se vydali na rodinnou farmu U Stromovouse, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o výrobě mléčných výrobků z kozího i kravského mléka. Měli jsme také možnost ochutnat lahodné sýry a jogurty. Po návratu do hotelu na nás čekala výborná večeře, několik her a tvorba třídní hymny.

Ve středu ráno jsme si po cestě domů udělali výlet do Karlovy Studánky. Tam jsme se osvěžili vodou z léčivých minerálních pramenů a koupili si suvenýry. Pak už nás čekala jen cesta do Vratimova, kde na nás čekali rodiče.

Děkujeme paním učitelkám za úžasný výlet, na který nikdy nezapomeneme.

     Za šesťáky Viki Flisníková a Nela Adamusová