15

15Kvě2024

Od 1. ledna 2024 došlo v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke změnám pravidel při stanovení úplaty ve školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely bude nyní ve školách školských zařízeních stanovovat výši úplaty za školní družinu zřizovatel. Doposud výši úplaty stanovoval vždy ředitel dané školy.

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem byl úplatek za školní družinu od 1. 9. 2024 stanoven ve výši 1 000 Kč na jedno pololetí (tedy 2 000 Kč na celý školní rok).

Více informací naleznete v následujícím odkazu: Změna úplaty v ŠD

15Kvě2024

Naše nová venkovní učebna byla vybudována v rámci projektu „Venkovní odborná učebna ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192“ reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001860.

Na realizaci projektu obdržela škola dotaci z EU v rámci 111. výzvy IROP.

15Kvě2024

Již tradičně žáci 2. stupně naší školy nocují ve škole v rámci akce Noc s Andersenem. V průběhu této akce si hravou formou společně připomínají literární výročí roku. Letos se termín této celostátní akce kryl s termínem dne otevřených dveří, který se konal u příležitosti 115. výročí založení naší školy. Takže organizátoři akce museli vymyslet jiný termín i jiný název akce. Nakonec se rozhodli nocování uspořádat 7. května 2024 a nocovalo se s Ferdou Mravencem Ondřeje Sekory. A tak účastníci přišli tentokrát v kostýmech Ferdy Mravence, komárů, Berušek, Brouka Pytlíka atd.

Hned na začátku programu vytvořili účastníci nocování bulvární noviny, které měly informovat o životě Ferdy Mravence a jeho přátel. Přítomní si navzájem sdělili mnoho skandálních informací ze života této populární postavičky. Nejzajímavější příhodu navíc přehráli jako scénku.

V průběhu večera účastníci nocování létali jako broučci Jana Karafiáta, z jednotlivých veršů sestavovali Baladu dětskou Jana Nerudy nebo hledali v knihách ukryté postavy a jejich charakteristiky z knihy Staré řecké báje a pověsti Eduarda Petišky. Paní učitelka Beruška Kludková uspořádala hospodský kvíz, ve kterém prověřila přítomné ve znalosti příběhů z Rychlých šípů, které napsal Jaroslav Foglar. Protože si letos připomínáme i výročí úmrtí Jakuba Arbesa, závěr večera patřil tajemnu a neuvěřitelným příběhům. Žáci si vylosovali kartičku z party hry Černé historky a na její téma měli vymyslet svůj hrůzostrašný příběh. Těmito příběhy pak ozdobili Hrůzostrašovník.

A pak se už některým účastníkům zavíraly oči jako těm broučkům ve stejnojmenné knize Jana Karafiáta, a proto si roztáhli své spacáky, před usnutím si ještě chvíli povídali a pak spali a spali a spali…

FOTOGALERIE

za organizátory Beruška Kožušníková,
vedoucí šk. knihovny

15Kvě2024

 

V pondělí 6. května 2024 se odpoledne konala již tradiční přehlídka mladých recitátorů 2. stupně naší školy, na které se sešli nejlepší recitátoři, přesněji řečeno recitátorky z 6. – 9. tříd. Také v komisi usedly jen paní učitelky, takže letošní školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně bylo čistě dívčí záležitostí.

Dívky nejčastěji recitovaly verše Karla Jaromíra Erbena, Jaroslava Seiferta a Jiřího Suchého a jejich výkony měly velmi dobrou úroveň. Přítomné paní učitelky nakonec rozhodly o tomto pořadí na stupních vítězů.

V kategorii 6. – 7. tříd:

  1. Jana Kučerová ze 7. třídy
  2. Martina Bradáčová z 6. B
  3. Klára Zárubová ze 6. A.

V kategorii 8. – 9. tříd:

  1. Sofie Nuňez z 9. A
  2. Valentýna Chovancová z 8. B
  3. Adéla Dražinová z 8. B.

Všem zúčastněným děkujeme za příjemné odpoledne, ve kterém jsme zhlédli jejich milá vystoupení a přejeme jim mnoho dalších recitátorských úspěchů.

FOTOGALERIE

porota školního kola recitační soutěže