Category "Akce školy"

1Bře2022

V pondělí 21. února 2022 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci osmých a devátých ročníků, kteří se soutěže zúčastnili a uspěli v poslechovém cvičení, postoupili do části konverzační. Témata pro konverzaci byla opravdu velmi rozmanitá.

Na téma „jídlo“ pohovořila Evelína Kavalová ze třídy 8. A. O svých oblíbených knihách se rozpovídal Honza Černý z 9. B a Ondřej Píša z téže třídy nás zase seznámil se současnými hudebními trendy. Nguyen Anh Minh, žákyně 8. A, nám zaníceně vyprávěla o svém cestování, Natálie Šodková z 8. B zase o své rodině a její spolužačka Adéla Reifová nám prozradila své plány do budoucna. Nedílnou součástí soutěže byl také rozhovor ve dvojicích na zadané téma.

[…]
7Zář2021

Odjezdová Bílá – 5. den

Ahoj z Bílé! Dopoledne jsme si zahráli v lese „lesní golf“. Po obědě jsme zvolali: „Hurá, jedeme domů!“ Tak naše Škola v přírodě na Bílé končí a za rok na shledanou!!!!

Pašerácká Bílá – 4. den

Ahoj z Bílé! Dopoledne jsem se prošli pašeráckou stezkou. Odpoledne jsme si zahráli scénky podle hesla a pak jsme měli volnou zábavu na atrakcích v parku. Po večeři nás instruktoři prověřili na stezce odvahy.

[…]