Category "Aktuality"

28Úno2023

Deváťáci třikrát v akci

Vzpomínáte si ještě na svůj první ples? Žáci 9. tříd si ho pamatují úplně přesně, protože proběhl teprve nedávno, tj. v sobotu 18. února 2023 v sále Kulturního střediska ve Vratimově. 

Po tradičním zahájení parket patřil tolik očekávanému předtančení deváťáků. Zatančili cha-chu, rumbu, jive, mazurku, blues i waltz. I když se objevila některá malá zaváhání, diváci výkony deváťáků ocenili velkým potleskem. Nejlepším tanečním párem pak v tajném hlasování zvolili Julii Kožušníkovou a Marka Chwistka.

Po předtančení proběhlo slavnostní stužkování deváťáků. Žáci 9.A zvolili na své stužky nápis: ,,Nikdy jsme se na ničem neshodli, ale odcházíme společně.” Žáci 9.B. mají na stužce svou oblíbenou hlášku: ,,Jo, to si pamatuju, tam jsem byl!” Pak přišla na řadu veselá báseň 9. B věnovaná všem učitelům, kteří je učili nebo nyní učí. Opravdu se jim povedla a sálem se nesl smích a velký potlesk pro Petra Hrmela a Elišku Kmošťákovou, kteří básničku přednesli.

Po oficiální části přišla na řadu volná zábava. K tanci hrál DJ Bernatík. Žáci zaplnili taneční parket a vyzvali k tanci i své příbuzné a učitele. Byla to velká změna vidět některé žáky v oblecích, nebo šatech místo jejich oblíbených mikin, riflí, nebo dokonce tepláků. Všichni žáci byli ze školního plesu nadšení a budou si ho jistě dlouho pamatovat!

Své předtančení předvedli deváťáci ještě svým mladším spolužákům na dětském školním karnevalu a do třetice na Plesu bez kravat, které již tradičně pořádá Středisko volného času Vratimov.

Nezbývá než poděkovat paní ředitelce Martině Pelikánové a paní učitelce Martině Riedlové za přípravu předtančení deváťáků a všem členům Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí za skvělou organizaci super školního plesu i karnevalu. A žákům devátých tříd popřát, aby přijímací zkoušky, které je na začátku dubna čekají, zvládli stejně dobře jako své první předtančení.

7Úno2023

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne v pátek dne 14. dubna 2023.

Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách školy od 20. března 2023.

10Led2023

Na podzim jsme se s žáky 7. tříd zapojili do dvou zajímavých soutěží. Říjen jsme věnovali komiksové soutěži Opravdový svět mezinárodní humanitární organizace ADRA. Žáci si v rámci hodin českého jazyka vybrali některý z palčivých cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, vypracovali návrh komiksu s poutavým příběhem a typickými komiksovými bublinami a pomocí svého konceptu vytvořili skutečný originální komiks. V této soutěži uspěla práce Adély Dražinové a Elišky Tiché ze 7. B s názvem Nerovnost mezi ženou a mužem. Děvčata se umístila na 3. místě v kategorii Férová společnost.

V listopadu jsme se zapojili do literární soutěže internetového časopisu Balónek s tématem Kamarádství nezná hranic. Do soutěže jsme zaslali celkem pět žákovských prací ze 7. tříd, pro které mohla hlasovat široká veřejnost na internetových stránkách Balónku. V hlasování uspěla práce Adély Dražinové ze 7. B Kamarád Jožko a odborná porota ocenila práci Martiny Jeziorkové ze 7. B Záchrana koní.

Všem zúčastněným obou soutěží patří velký dík, uznání a ocenění za šikovnost!

Mgr. Radek Huška, učitel českého jazyka

7Pro2022

Mrazivý školní zájezd do Osvětimi a Krakova

Na většinu školních zájezdů žáci jezdí na jaře, v létě i na podzim, když je hezké počasí. Jsou ale destinace, kam je nejlépe vyrazit v mrazivém adventním počasí. K takovým turistickým cílům bezesporu patří polský koncentrační tábor v Osvětimi a adventní trhy v Krakově, kam se vydali žáci 9. tříd ze Základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí, se svým pedagogickým dozorem ve čtvrtek 1. prosince 2022.

Prohlídku koncentračního tábora v Osvětimi začali účastníci zájezdu nejprve v pracovním táboře Auschwitz. Hned na začátku exkurze žáci pochopili, že i když nápis nad vstupní branou říká, že práce osvobozuje, v těchto místech o žádné svobodě nemůže být řeč. Při pohledu na fotografie umučených vězňů, na hromady věcí běžné potřeby, které po nich zbyly, na cely ve vězení, apellplatz, šibenici, stěnu smrti, ostnatý drát kolem celého areálu i na zbytky plynové komory, si žáci uvědomili, o čem se v hodinách dějepisu učili. Mnohým až v průběhu děsivé prohlídky pracovního tábora Auschwitz a pak i vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau došlo, jak v praxi probíhal nacistický plán na vyhlazení méněcenných ras, především Židů. Kromě vyprávění příběhů vězňů, plných utrpení a smutných životních osudů, si účastníci zájezdu díky mrazivému počasí mohli lépe představit, jak těžké bylo v zimním období přežít jen ve vězeňském šatu.

Druhá část exkurze se nesla již v mnohem radostnější náladě. Již při vjezdu do Krakova účastníci zájezdu obdivovali krásnou vánoční výzdobu města. Vyfotografovali se se sochou wawelského draka, prohlédli si historické sídlo polských králů Wawel s katedrálou svatého Stanislava a Václava. Vyvrcholením celého zájezdu byla návštěva Hlavního krakovského náměstí, kde se po malém historickém představení renesanční tržnice Sukiennice a kostela Panny Marie žáci rozprchli na tolik očekávané adventní trhy. Kromě krásných ručně vyráběných suvenýrů z jantaru, skla a z vlny a nejrůznějších dobrot žáci obdivovali především nádherná koňská spřežení, která projížděla přes náměstí s turisty. Po setmění se rozsvítila i vánoční světelná výzdoba náměstí v podobě krásných svítících andělů a nejrůznějších zářících ornamentů. Krásná krakovská výzdoba žáky vyprovázela až na kraj města, odkud se s mnoha novými zážitky a s vánočními dárky pro své blízké vydali zpět do svých domovů. Nezbývá než popřát všem účastníkům zájezdu, aby svými dárky z Krakova udělali doma radost a nikdy ve svém životě nepoznali nic z příběhů, které si vyslechli v první části jejich zájezdu.

FOTOGALERIE

za organizátory zájezdu Mgr. Irena Liptáková a Mgr. Pavlína Kožušníková

6Pro2022

Advent je obdobím čtyř neděl před 25. prosincem. Je to období duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Advent je také ale dobou zklidnění.  Odpovídalo to totiž životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní apod.

A možná právě proto se ve středu 30. 11. 2022 konaly na naší škole „Adventní dílny“, které byly určené pro rodiče a děti první, třetí a čtvrté třídy. Dílny, na kterých byla možnost se na chvíli zastavit v této tak hektické době, společně strávit čas, povídat si, prostě jen tak být a připomenout si blížící se kouzelný čas Vánoc.

Rodiče si společně s dětmi vytvářeli vánoční svícny, ať už na dřevěném podstavci nebo v podobě zasněžené skleničky. Ke své tvůrčí práci měli vše, co potřebovali – zelené větvičky, dřevěné ozdoby, drobné baňky, hvězdičky z kůry nebo sněhový poprašek, který zdobil všechno včetně lavic, židlí a podlahy. Rodiče přinesli cukroví, zákusky nebo slané dobroty, které sami přichystali. Učitelé pomáhali, pokud bylo potřeba, žáci 9. ročníků vařili čaj nebo kávu, zkrátka co kdo chtěl. A byl to ten správný čas „zastavení se“. Čas, kdy jsme byli všichni spolu. Čas, kdy nebylo potřeba spěchat. Odměnou nám všem byl úsměv dětí a spokojenost všech, kteří se dílen zúčastnili.

Přeji nám všem, abychom podobný čas zažívali nejen v období Vánoc, ale i v našem běžném každodenním životě, protože pocit blízkosti a sounáležitosti je zkrátka k nezaplacení.

M. Pelikánová

6Pro2022

V minulém školním roce se naše škola zapojila do vánoční akce s názvem „Krabice od bot“. Ani letos tomu nebylo jinak.

Krabice od bot je předvánoční sbírková akce, jejímž cílem je potěšit děti z chudších rodin v Česku. Děti s pomocí dospělých naplní prázdnou krabici od bot dětskými dárky k Vánocům a donesou ji na sběrné místo. Krabice je potom předána konkrétnímu dítěti, který možná žádný jiný další dárek nedostane. Pravidlo pro to, co se má a může do krabice zabalit, je jednoduché – zabalit to, co by udělalo pod stromečkem radost nám nebo našim dětem.

Jako ředitelka školy jsem oslovila rodiče našich žáků, zda by se nechtěli této sbírky v čase předvánočním zúčastnit. A tak se od 21. 11. 2022, kdy sbírka odstartovala, začaly pod naším vánočním stromečkem ve škole objevovat první krabice. Přinášeli je žáci napříč všemi ročníky, od prvňáčků až po žáky devátých tříd. Ten pocit bych přála každému z Vás – pocit, že se dokážeme spojit pro dobrou věc, že nám a našim dětem není lhostejná často velmi špatná situace v některých rodinách, že jsme schopni se podělit, být empatičtí a vnímaví.

V pátek 2. 12. 2022 jsem odvážela na určené sběrné místo celkem 63 dárků, které věnovali žáci naší školy a jejich rodiče. To je úctyhodné číslo. A tak bych chtěla touto cestou moc poděkovat všem našim rodičům a jejich dětem za účast v této sbírce, a také za jejich ochotu a čas, který společně věnovali výběru a zabalení dárků pro jiné děti. A zároveň bych přála nám všem, abychom v případě, že to bude potřeba, také našli podanou ruku, která nám pomůže a připomene, že tady nejsme sami.

M. Pelikánová, ředitelka školy

28Lis2022

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se konal 11. ročník soutěže Oxford Illustrator, kterou tradičně pořádá ZŠ Karla Pokorného v Ostravě – Porubě. Zasoutěžit si letos přijelo 66 žáků z 22 ostravských škol. Letos naši školu reprezentovaly tři dívky. V první kategorii to byla Nela Adamusová z 5. třídy, ve druhé kategorii Kateřina Prokelová z 6. třídy a ve třetí kategorii soutěžila Nela Krupová z 9. A.

Soutěžící musí prokázat nejen své výtvarné nadání, ale v první řadě znalost anglického jazyka, protože prvním kritériem je právě ztvárnění podtržených částí v anglickém textu. Teprve poté je hodnocena výtvarná stránka.

V první kategorii dostali soutěžící úryvek z knížky Tři kozlíci, ve druhé kategorii to byl úryvek ze Sněhurky a třetí kategorie ztvárňovala Šťastného prince.

Máme velikou radost, že v obou dovednostech uspěla právě Nela Adamusová z 5. třídy a umístila se tak na třetím místě. Gratulujeme jí a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

FOTOGALERIE