Category "Akce školy"

26Kvě2022

Naše škola nezahálí ani na konci školního roku, a i přes letní počasí se stále snaží dětem přibližovat všechny problémy dnešního světa. Pro žáky 7., 8. a 9. tříd jsme připravili projektové vyučování spojené s komiksovou výstavou o globálních problémech lidstva společnosti ADRA. Děti si vystavené panely s palčivými globálními tématy související například se změnou klimatu, s úbytkem vody v krajině, odlesňováním, ztrátou ekosystémů vhodných pro život a dalšími znepokojujícími jevy ve skupinách prostudovaly a měly možnost se zamyslet nad příčinami, důsledky a možnými řešeními těchto nešvarů. Cílem je, abychom si uvědomili působení člověka na okolní prostředí a zamysleli se nad důležitostí přírody kolem nás.

Komiksovou výstavu společnosti ADRA jsme zapůjčili již na konci minulého roku 2021 a umístili ji v I. patře naší školy. Žáci mají možnost i během přestávek komiksy studovat a nad globálními problémy přemýšlet. Ostatně hned jak byla výstava nainstalována, tak mezi žáky vyvolávala značnou zvědavost. Není se čemu divit, protože autory komiksů jsou právě vrstevníci našich žáků z různých škol z celé republiky. Výstava byla totiž sestavena z vydařených prací několika ročníků komiksové soutěže ADRA, ve které se minulý rok na podzim skvěle umístila i naše žačka Sabina Csiba z 8. A. Výstava žáky nejen podněcuje k přemýšlení nad globální problematikou, ale zároveň výtvarně a esteticky působí na jejich kreativitu. Došlo tedy ke spojení závažných témat, líbivého komiksu a v našem pojetí projektové výuky, která v týmech vzbuzuje plamennou diskuzi a učí žáky argumentovat.

Ostatně naděje je právě v mladé generaci, která vnímá globální problémy daleko citlivěji. Nu a my starší musíme věřit, že se nenaplní ty nejčernější scénáře, jež leckdy líbivé barevné komiksy líčí. Mezipředmětové vyučování a diskuze snad děti přesvědčí, abychom se k naší planetě chovali uctivě.

učitelé Miriam Kludková a Radek Huška

25Kvě2022

Letos v květnu se konal nejen turistický kurz 8. ročníků, ale netradičně jej třídní učitelky Irena Liptáková a Petra Mrnuštíková zorganizovaly i pro deváťáky, kteří o tuto akci z důvodu pandemie v osmém ročníku přišli. Za místo svého pobytu si vybraly nádherné místo, kterým Ramzová v Jeseníkách zcela určitě je.  

Počasí bylo sice vrtkavé, chvílemi bylo deštivo, ale jinak všem ukazovalo jen svou vlídnou tvář. Program kurzu byl opravdu nabitý – návštěva Jeskyní na Pomezí, procházka po městě Jeseník, občerstvení v lesním baru a také dvě poměrně delší túry, které daly všem zabrat. Odměna za všechnu tu námahu a kilometry v nohou žáky neminula a dostali jedinečnou možnost vychutnat si vyhlášené borůvkové knedlíky na chatě Paprsek.

Tento kurz byl poslední možností, kdy mohli žáci devátých ročníků, kteří zanedlouho opustí naši základní školu, trávit společný čas mimo školní lavice. A využili jej naplno. Opékali si špekáčky, grilovali hermelín a zpívali u večerního táboráku, zahráli si šiškovou hru, vytvářeli plakát o svém pobytu na kurzu, skládali básničky a poslední noc absolvovali venkovní noční kvíz, který si pro ně paní učitelky připravily jako překvapení na závěr.  

Kurz byl pro žáky devátých ročníků pomyslnou symbolickou tečkou za jejich povinnou školní docházkou. Nezbývá nic jiného než jim popřát hodně štěstí na jejich další cestě životem a vykročení tím správným směrem do další důležité etapy jejich života, kterým je studium na střední škole.

FOTOGALERIE

Mgr. Irena Liptáková, Bc. Petra Mrnuštíková, třídní učitelky 9. tříd

20Kvě2022

Ve čtvrtek 19. května 2022 se žáci 7. tříd vydali se na svůj tolik očekávaný školní výlet do Chotěbuzi. Jejich třídní učitelky pro ně objednaly návštěvu Archeoparku a Rybího domu. Kromě prohlídky těchto dvou atraktivních míst se žáci těšili i na jízdu vlakem, která je pro ně vždy velkou zábavou. A jak to bylo dál?

[…]
18Kvě2022

Po dvou letech odmlky se žáci 8. ročníků konečně dočkali tolik oblíbeného turistického kurzu.  Ten se letos konal v Novém Hrozenkově, kde byli žáci ubytováni v hotelu Permoník. Okolí Nového Hrozenkova totiž nabízelo mnoho zajímavých turistických míst a jeho okolí přímo vybízelo k mnohým výšlapům nebo jen krátkým procházkám.  A co vše žáci na turistickém kurzu absolvovali?

Navštívili například památník Antonína Strnadela, kde si žáci mohli vyzkoušet, jak se pracovalo s ovčí vlnou a získat širší povědomí o tom, jak se vlastně v tomto regionu žilo. Stejně zajímavá byla i návštěva muzea sklářství v Karolince, kde se donedávna vyrábělo sklo ve velkém a exportovalo do celého světa. Žáky samozřejmě neminuly kratší či delší procházky, ale zvládli i mnohem větší túru, která byla dlouhá 25 km a vedla po hřebenu Javorníku. První záchytný bod a občerstvovací stanice byla na Kohútce. Zajímavostí na Kohútce je, že stačí přejít kopec a už jste na Slovensku. Po celou dobu túry se tak žáci pohybovali po Česko-Slovenské hranici. Výlet se díky nádhernému počasí vydařil a nezkazila jej ani bolest nohou, puchýře nebo velká únava. Nezapomnělo se ale ani na tolik potřebnou relaxaci. A tak součástí kurzu byla i návštěva Vodního světa ve Velkých Karlovicích, kde se žáci vyřádili na tobogánech, odpočinuli si ve vířivých vanách a zkoušeli svou obratnost na velkém množství atrakcí.

Program měli žáci připravený i na jednotlivé večery, ať už se jednalo o různé týmové hry nebo školení z oblasti poskytování první pomoci. Mohlo by se zdát, že týden je dlouhá doba, ale než se kdo nadál, najednou tady byl pátek, den odjezdu. Poslední snídaně, úklid pokojů, poslední ohlédnutí se za místem, kde všichni společně strávili celý týden. Turistický kurz se opravdu vydařil, k čemuž zcela jistě přispělo i nádherné počasí, které žákům přálo po celou dobu. Nezbývá než doufat, že stejné štěstí budeme mít i další školní rok.

Mgr. Jan Šebesta, vedoucí turistického kurzu

11Dub2022

Na 1. dubna se děti vždy velmi těší. Je to totiž jediný den v roce, kdy mohou svým spolužákům i učitelům provést nějaký vkusný žertík, který bude přijat s nadhledem a s chápavým úsměvem. Na pátek 1. dubna 2022 se žáci 2. stupně naší školy těšili dvojnásobně, protože konečně po dvou covidových letech se mohla konat u dětí velmi oblíbená akce Noc s Andersenem. Na její organizaci se podíleli paní učitelka Miriam Kludková, paní učitelka Pavlína Kožušníková a pan učitel Radek Huška. Mediálně akci zaznamenal pan učitel Mirek Kaňok (fotky a videa). Nocležníky přišla podpořit i paní ředitelka Martina Pelikánová.

38 žáků s karimatkou a se spacákem v rukou, s velkou svačinou a zvědavostí, co je na nocování ve škole čeká, se sešlo v 17. 00 hodin před budovou školy. Vstupenkou bylo prostěradlo, které využili hned v první části programu, která byla věnována připomínce 200. výročí narození Henricha Schliemanna, objevitele Tróji, a 35. výročí smrti Eduarda Petišky, který napsal dětem velmi dobře známou knihu Staré řecké báje a pověsti. Ve výtvarné dílně si účastníci noci vytvořili masky a kostýmy pro předvedení úryvků z této knihy. Čtěte dále…

[…]
11Dub2022

V pondělí 28.března 2022. se od 14. 00.hodin konalo ve třídě 9. A školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně naší školy. Děti recitovaly veršované pohádky, bajky, balady Karla Jaromíra Erbena i básně Petra Bezruče. Předvedli také několik úryvků z prozaických textů. Nejčastěji recitovaná báseň byla letos Ostrava od Petra Bezruče.

Již celý březen probíhala v jednotlivých třídách třídní kola recitační soutěže a ti nejlepší byli vybráni na pondělní školní kolo. Někteří vybraní byli v pondělí nemocní, někteří se konkurence žáků z ostatních tříd zalekli. Nakonec se v pondělí v 9. A sešlo celkem 21 recitátorů, kterým přišlo fandit nejméně jednou tolik kamarádů. Byl krásný sluneční den, děti recitovaly, jak nejlépe uměly, a diváci je povzbuzovali ze všech sil. Bylo to krásné odpoledne plné překvapení, napětí a emocí. Čtěte dále …

[…]
22Bře2022

V pátek 18. března se konal ples 9. B a v sobotu 19. března zase ples 9. A. Oba plesy se konaly v restauraci U Máně v Řepištích a program plesu byl opravdu velmi zajímavý. Promítaly se záběry ze slavnostní akademie školy, kde současní žáci devátých ročníků vystupovali teprve jako prvňáčci. Jak se jejich taneční umění zlepšilo a co všechno se naučili v první polovině letošního roku, mohli všichni posoudit zhlédnutím jejich předtančení.

Ples jsme také zpestřili vyhlášením soutěže O nejlepšího tanečníka a nejlepší tanečnici. Výsledky byly velmi těsné, tak říkajíc „o prsa“. V očích rodičů byl ale stejně nejlepší ten jejich potomek, a tak to má být.

[…]
8Bře2022

            Osmnáct dětí naší školy, které mají rády pohyb, se v době jarních prázdnin zúčastnilo lyžařské školy v Malenovicích. Akce, kterou pořádala agentura FITANO, se konala od pondělí 28. února do pátku 4. března. Každé ráno v 8:20 nás autobus vyzvedl na vratimovském nádraží a odvážel nás do lyžařského areálu Malenovice Poma. Domů jsme se vraceli každé odpoledne v 16:00 hodin.

            Celkem padesát účastníků lyžařské školy bylo rozděleno do čtyř družstev – úplní nováčci, začátečníci, pokročilí a borci. Samostatnou jednotku tvořili naši super cool snowborďáci. Jejich schopnost udržet se na prkně, sjet ze svahu a nezabít se, nepřestanou autorku článku udivovat.

[…]
1Bře2022

V pondělí 21. února 2022 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci osmých a devátých ročníků, kteří se soutěže zúčastnili a uspěli v poslechovém cvičení, postoupili do části konverzační. Témata pro konverzaci byla opravdu velmi rozmanitá.

Na téma „jídlo“ pohovořila Evelína Kavalová ze třídy 8. A. O svých oblíbených knihách se rozpovídal Honza Černý z 9. B a Ondřej Píša z téže třídy nás zase seznámil se současnými hudebními trendy. Nguyen Anh Minh, žákyně 8. A, nám zaníceně vyprávěla o svém cestování, Natálie Šodková z 8. B zase o své rodině a její spolužačka Adéla Reifová nám prozradila své plány do budoucna. Nedílnou součástí soutěže byl také rozhovor ve dvojicích na zadané téma.

[…]