Category "Akce školy"

28Lis2022

Den bez batohu

Jak jistě všichni víte, naše škola se zapojila do projektu „Hrdá škola“, který má za cíl zpestřit si školní rok netradičními aktivitami, prožívat chvílemi školní život „tak trošku jinak“, ale hlavně společně zažívat pocit sounáležitosti…

Středa 23. listopadu 2022 byla vyhlášena jako „Den bez batohu“. V tento den měli žáci za úkol přinést si své školní věci v něčem zcela jiném, než v běžném školním batohu – záleželo pouze na jejich fantazii, chuti a odvaze. A ta některým žákům opravdu nechyběla – místo batohu žáci zvolili například kufry, které se běžně bereme na dovolenou, dětské kufříky nebo pletené košíky, objevili se i nákupní košíky nebo kyblíky na úklid, nechyběla ani přenosná bedna na pivní láhve nebo skvělá pirátská truhla.

Těšíme se na další netradiční den, kterým bude „Den dvojčat“ a zároveň děkujeme všem žákům, kteří se Dne bez batohu zúčastnili a udělali jeden den ve škole tak trošku výjimečným.

26Zář2022

Je to již 20 let, kdy se nejrůznější organizace i jednotlivci v celé Evropě 26. září zapojují do akce s názvem Evropský den jazyků. Prostřednictvím aktivit probíhajících v tento den si má veřejnost připomenout potřebu studia jazyků i skutečnost, že studium jazyků pomáhá budovat toleranci a porozumění mezi lidmi.

Také žáci 6.-9. tříd naší školy se rozhodli si tento den připomenout. Pod vedením vyučujících českého, anglického i německého jazyka v pondělí 26. září 2022 vytvořili vybraní žáci stanoviště se zaměřením na určitou jazykovou oblast, konkrétně rozdělení evropských jazyků, britskou i americkou angličtinu, maďarštinu, polštinu, slovenštinu, ukrajinštinu, italštinu, japonštinu i různou podobu němčiny v německy mluvících zemích.

Ostatní děti 2. stupně pak o přestávkách plnily na jednotlivých stanovištích různé úkoly, např. jazyková pexesa, vědomostní kvízy, přiřazování slovíček k obrázkům, sestavování receptů národních jídel, umísťování nejznámějších míst na mapě, osmisměrky, překlady textu, jazykové přesmyčky. Pro větší názornost byla jednotlivá stanoviště vyzdobena různými plakáty, mapami i obrázky, které si žáci předem vyrobili. A protože naši žáci kromě kamarádů a plnění úkolů mají nejvíce rádi jídlo, tak na jednotlivých stanovištích dostávali i odměny v podobě sladkostí, ukrajinských palačinek, kterým se říká mlynci, jablkovo-medových cupcakes, maďarských ořechových závinů, japonských tyčinek, italské pizzy a slovenských korbáčiků.

Děti představující jednotlivé jazyky se ze všech sil snažily předat své znalosti svým spolužákům, kteří zase se zájmem plnili zadané úkoly. Školní chodba se tak proměnila v jeden velký workshop, jehož všichni zúčastnění se skvěle bavili při plnění zadaných úkolů, ať byli členy týmů na stanovištích, nebo řešili zadané úkoly. Akci ovládla přátelská pracovní atmosféra, veselá nálada a spokojenost z dobře odvedené práce, čímž žáci beze zbytku naplnili cíle tohoto výjimečného evropského dne.

vyučující jazyků v ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

13Čvn2022

Den dětí v naší škole patřil scénickému čtení

Když se v kalendáři přiblíží datum 1. června, všichni rodiče začnou horlivě přemýšlet, čím by své děti v jejich slavný den překvapili a potěšili. Členové našeho pedagogického sboru letos přemýšleli úplně stejně a vymysleli u žáků oblíbenou celoškolní přehlídku scénického čtení.

V první části programu vystoupili žáci 1. – 3. tříd. Všichni žáci těchto tříd zažili scénické čtení poprvé, takže není divu, že se o některé z nich pokoušela tréma. Přesto se všichni snažili podat co nejlepší výkon. Děti z 1. A předvedly pohádku Proč nechtěl Honza princeznu za ženu. 1. B si připravila pásmo Písmenkové pohádky a Poučnou pohádku pro malá čuňátka. Druháci pro své spolužáky uvařili Pohádkovou polévku. Diváci mohli ochutnat hned několik klasických českých pohádek, včetně jedné ukrajinské. Tento blok uzavírali třeťáci s moderní pohádkou O Karkulákovi, ve které nám názorně předvedli, co se všechno může stát, když Karkulku v pohádce O Červené karkulce supluje Kašpárek. Pokračuj ve čtení.

[…]
26Kvě2022

Naše škola nezahálí ani na konci školního roku, a i přes letní počasí se stále snaží dětem přibližovat všechny problémy dnešního světa. Pro žáky 7., 8. a 9. tříd jsme připravili projektové vyučování spojené s komiksovou výstavou o globálních problémech lidstva společnosti ADRA. Děti si vystavené panely s palčivými globálními tématy související například se změnou klimatu, s úbytkem vody v krajině, odlesňováním, ztrátou ekosystémů vhodných pro život a dalšími znepokojujícími jevy ve skupinách prostudovaly a měly možnost se zamyslet nad příčinami, důsledky a možnými řešeními těchto nešvarů. Cílem je, abychom si uvědomili působení člověka na okolní prostředí a zamysleli se nad důležitostí přírody kolem nás.

Komiksovou výstavu společnosti ADRA jsme zapůjčili již na konci minulého roku 2021 a umístili ji v I. patře naší školy. Žáci mají možnost i během přestávek komiksy studovat a nad globálními problémy přemýšlet. Ostatně hned jak byla výstava nainstalována, tak mezi žáky vyvolávala značnou zvědavost. Není se čemu divit, protože autory komiksů jsou právě vrstevníci našich žáků z různých škol z celé republiky. Výstava byla totiž sestavena z vydařených prací několika ročníků komiksové soutěže ADRA, ve které se minulý rok na podzim skvěle umístila i naše žačka Sabina Csiba z 8. A. Výstava žáky nejen podněcuje k přemýšlení nad globální problematikou, ale zároveň výtvarně a esteticky působí na jejich kreativitu. Došlo tedy ke spojení závažných témat, líbivého komiksu a v našem pojetí projektové výuky, která v týmech vzbuzuje plamennou diskuzi a učí žáky argumentovat.

Ostatně naděje je právě v mladé generaci, která vnímá globální problémy daleko citlivěji. Nu a my starší musíme věřit, že se nenaplní ty nejčernější scénáře, jež leckdy líbivé barevné komiksy líčí. Mezipředmětové vyučování a diskuze snad děti přesvědčí, abychom se k naší planetě chovali uctivě.

učitelé Miriam Kludková a Radek Huška

25Kvě2022

Letos v květnu se konal nejen turistický kurz 8. ročníků, ale netradičně jej třídní učitelky Irena Liptáková a Petra Mrnuštíková zorganizovaly i pro deváťáky, kteří o tuto akci z důvodu pandemie v osmém ročníku přišli. Za místo svého pobytu si vybraly nádherné místo, kterým Ramzová v Jeseníkách zcela určitě je.  

Počasí bylo sice vrtkavé, chvílemi bylo deštivo, ale jinak všem ukazovalo jen svou vlídnou tvář. Program kurzu byl opravdu nabitý – návštěva Jeskyní na Pomezí, procházka po městě Jeseník, občerstvení v lesním baru a také dvě poměrně delší túry, které daly všem zabrat. Odměna za všechnu tu námahu a kilometry v nohou žáky neminula a dostali jedinečnou možnost vychutnat si vyhlášené borůvkové knedlíky na chatě Paprsek.

Tento kurz byl poslední možností, kdy mohli žáci devátých ročníků, kteří zanedlouho opustí naši základní školu, trávit společný čas mimo školní lavice. A využili jej naplno. Opékali si špekáčky, grilovali hermelín a zpívali u večerního táboráku, zahráli si šiškovou hru, vytvářeli plakát o svém pobytu na kurzu, skládali básničky a poslední noc absolvovali venkovní noční kvíz, který si pro ně paní učitelky připravily jako překvapení na závěr.  

Kurz byl pro žáky devátých ročníků pomyslnou symbolickou tečkou za jejich povinnou školní docházkou. Nezbývá nic jiného než jim popřát hodně štěstí na jejich další cestě životem a vykročení tím správným směrem do další důležité etapy jejich života, kterým je studium na střední škole.

FOTOGALERIE

Mgr. Irena Liptáková, Bc. Petra Mrnuštíková, třídní učitelky 9. tříd

20Kvě2022

Ve čtvrtek 19. května 2022 se žáci 7. tříd vydali se na svůj tolik očekávaný školní výlet do Chotěbuzi. Jejich třídní učitelky pro ně objednaly návštěvu Archeoparku a Rybího domu. Kromě prohlídky těchto dvou atraktivních míst se žáci těšili i na jízdu vlakem, která je pro ně vždy velkou zábavou. A jak to bylo dál?

[…]
18Kvě2022

Po dvou letech odmlky se žáci 8. ročníků konečně dočkali tolik oblíbeného turistického kurzu.  Ten se letos konal v Novém Hrozenkově, kde byli žáci ubytováni v hotelu Permoník. Okolí Nového Hrozenkova totiž nabízelo mnoho zajímavých turistických míst a jeho okolí přímo vybízelo k mnohým výšlapům nebo jen krátkým procházkám.  A co vše žáci na turistickém kurzu absolvovali?

Navštívili například památník Antonína Strnadela, kde si žáci mohli vyzkoušet, jak se pracovalo s ovčí vlnou a získat širší povědomí o tom, jak se vlastně v tomto regionu žilo. Stejně zajímavá byla i návštěva muzea sklářství v Karolince, kde se donedávna vyrábělo sklo ve velkém a exportovalo do celého světa. Žáky samozřejmě neminuly kratší či delší procházky, ale zvládli i mnohem větší túru, která byla dlouhá 25 km a vedla po hřebenu Javorníku. První záchytný bod a občerstvovací stanice byla na Kohútce. Zajímavostí na Kohútce je, že stačí přejít kopec a už jste na Slovensku. Po celou dobu túry se tak žáci pohybovali po Česko-Slovenské hranici. Výlet se díky nádhernému počasí vydařil a nezkazila jej ani bolest nohou, puchýře nebo velká únava. Nezapomnělo se ale ani na tolik potřebnou relaxaci. A tak součástí kurzu byla i návštěva Vodního světa ve Velkých Karlovicích, kde se žáci vyřádili na tobogánech, odpočinuli si ve vířivých vanách a zkoušeli svou obratnost na velkém množství atrakcí.

Program měli žáci připravený i na jednotlivé večery, ať už se jednalo o různé týmové hry nebo školení z oblasti poskytování první pomoci. Mohlo by se zdát, že týden je dlouhá doba, ale než se kdo nadál, najednou tady byl pátek, den odjezdu. Poslední snídaně, úklid pokojů, poslední ohlédnutí se za místem, kde všichni společně strávili celý týden. Turistický kurz se opravdu vydařil, k čemuž zcela jistě přispělo i nádherné počasí, které žákům přálo po celou dobu. Nezbývá než doufat, že stejné štěstí budeme mít i další školní rok.

Mgr. Jan Šebesta, vedoucí turistického kurzu

11Dub2022

Na 1. dubna se děti vždy velmi těší. Je to totiž jediný den v roce, kdy mohou svým spolužákům i učitelům provést nějaký vkusný žertík, který bude přijat s nadhledem a s chápavým úsměvem. Na pátek 1. dubna 2022 se žáci 2. stupně naší školy těšili dvojnásobně, protože konečně po dvou covidových letech se mohla konat u dětí velmi oblíbená akce Noc s Andersenem. Na její organizaci se podíleli paní učitelka Miriam Kludková, paní učitelka Pavlína Kožušníková a pan učitel Radek Huška. Mediálně akci zaznamenal pan učitel Mirek Kaňok (fotky a videa). Nocležníky přišla podpořit i paní ředitelka Martina Pelikánová.

38 žáků s karimatkou a se spacákem v rukou, s velkou svačinou a zvědavostí, co je na nocování ve škole čeká, se sešlo v 17. 00 hodin před budovou školy. Vstupenkou bylo prostěradlo, které využili hned v první části programu, která byla věnována připomínce 200. výročí narození Henricha Schliemanna, objevitele Tróji, a 35. výročí smrti Eduarda Petišky, který napsal dětem velmi dobře známou knihu Staré řecké báje a pověsti. Ve výtvarné dílně si účastníci noci vytvořili masky a kostýmy pro předvedení úryvků z této knihy. Čtěte dále…

[…]
11Dub2022

V pondělí 28.března 2022. se od 14. 00.hodin konalo ve třídě 9. A školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně naší školy. Děti recitovaly veršované pohádky, bajky, balady Karla Jaromíra Erbena i básně Petra Bezruče. Předvedli také několik úryvků z prozaických textů. Nejčastěji recitovaná báseň byla letos Ostrava od Petra Bezruče.

Již celý březen probíhala v jednotlivých třídách třídní kola recitační soutěže a ti nejlepší byli vybráni na pondělní školní kolo. Někteří vybraní byli v pondělí nemocní, někteří se konkurence žáků z ostatních tříd zalekli. Nakonec se v pondělí v 9. A sešlo celkem 21 recitátorů, kterým přišlo fandit nejméně jednou tolik kamarádů. Byl krásný sluneční den, děti recitovaly, jak nejlépe uměly, a diváci je povzbuzovali ze všech sil. Bylo to krásné odpoledne plné překvapení, napětí a emocí. Čtěte dále …

[…]